ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
385  คน

3218  คน

54350  คน

2152832  คน

22584684  คน
เริ่มเมื่อ 2015-01-30

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 
BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

           BC-017 คู่มือเตรียมสอบ รัฐศาสตร์ สอบเข้าปริญญาโท

 

BC-017
คู่มือเตรียมสอบรัฐศาสตร์
เตรียมสอบเข้าปริญญาโท

ราคา 200 บาท

BC-017


   
  ประกอบด้วย
   
    ส่วนที่  1

    บทที่ 1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐศาสตร์
               แนวข้อสอบ
    บทที่ 2  ความคิดเห็นทางการเมือง
                แนวข้อสอบ
    บทที่ 3  ความรู้เกี่ยวกับรัฐ
                แนวข้อสอบ
    บทที่ 4  รัฐธรรมนูญ
                แนวข้อสอบ
    บทที่ 5  การปกครองระบอบประชาธิปไตย
                แนวข้อสอบ
    บทที่ 6  พรรคการเมือง
                แนวข้อสอบ
    บทที่ 7  การบัญญัติกฎหมาย
                แนวข้อสอบ
    บทที่ 8  ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
                แนวข้อสอบ
    บทที่ 9  ทฤษฎีปรัชญาการเมือง
                แนวข้อสอบ
    บทที่10 แนวคิดการวิเคราะห์ระบบการเมือง
                และระบบสังคม
                แนวข้อสอบ

    ส่วนที่ 2

    บทที่ 1  การบริหารการคลัง
               แนวข้อสอบ
    บทที่ 2  องค์การและทฤษฎีองค์การ
                แนวข้อสอบ
    บทที่ 3  การบริหารรัฐกิจและบริหารทรัพยากรมนุษย์
                แนวข้อสอบ
    บทที่ 4  นโยบายสาธารณะและการวางแผน
                แนวข้อสอบ

ราคา พิเศษ 200 บาท
  

จัดทำโดย    ดร. สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง     
                 สถาบัน The Best Center