ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
214  คน

3218  คน

54179  คน

2152661  คน

22584513  คน
เริ่มเมื่อ 2015-08-30

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 

 
BC-4218
คู่มือ+ข้อสอบ
นิติกร
สำนักงานศาลยุติธรรม
     ออกใหม่ปี 58 
 
..............................................
 

BC-3181
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด

****************************

 

BC-3754
คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด 2558

*****************************

 

BC-3808
คู่มือเตรียมสอบ
กรมราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานอบรม
และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
(ผู้ต้องขังชายและหญิง)


***************************

 

BC-3747
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

****************************

 

BC-3778
คู่มือเตรียมสอบ
ครู
ความรอบรู้

****************************


 

BC-3723
เจาะข้อสอบ
ปลัดอำเภอ


*****************************************

 

BC-3662
คู่มือเตรียมสอบ
เตรียมทหาร 4 เหล่า


*******************************************

 

BC-3693
คู่มือเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายป้องกันปราบปราม
ใหม่ปี 2558


*********************************************

 
BC-3327
เจาะข้อสอบ
รองสารวัตร
สายนิติกร
ชั้นสัญญาบัตร 

***********************************
 
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
กรมบังคับคดี
 
***************************

                    

BC-2993
เจาะข้อสอบ
นายสิบตำรวจ
สายปราบปราม
ออกใหม่ล่าสุด 57 นี้้

------------------------------------------------------

BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

           BC-021  English Grammar Tests แบบทดสอบไวยากรณ์+คำศัพท์พื้นฐาน

 

BC-021
English Grammar Test
แบบทดสอบไวยากรณ์+ศัพท์
ราคา 225  บาท

BC-021


   แบบทดสอบภาคไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   English Grammar Tests
   
   ราคา พิเศษ  225 บาท

   
รายละเอียด

    -  แนวข้อสอบคำนาม  (Noun)
       ประเภทคำนาม
       พจน์ของคำนาม
    -  แนวข้อสอบคำนำหน้าคำนาม (Determiners)
       article (a,an,the)
       คำนำหน้าคำนามที่บอกปริมาณ
       แบบทดสอบรวม
    -  แนวข้อสอบคำสรรพนาม (Pronouns)
       บุรุษสรรพนาม
       คำสรรพนามที่ขึ้นต้นด้วย It is/ it was
       คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและคำสรรพนามชี้เฉพาะ
       สรรพนาม one, ones
    -  แนวข้อสอบคำกริยาสอดคล้องกับประธาน
       (Agreement of Subjcet and Verb)
       -  แบบทดสอบที่ 1
       -  แบบทดสอบที่ 2
       -  แบบทดสอบที่ 3
   -  แนวข้อสอบคำกริยามีกรรม ไม่มีกรรม กริยาเชื่อม
      ความ (Transitive , Intransitive Verb and
      Linking Verb)
   -  แนวข้อสอบคำกริยาช่วย (Modals or Helping
      Verb)
        - can, could, be able to และ may , might
        - must, have to
        - should และ ought to
    -  แนวข้อสอบ Verb to be, Verb to do, Verb
       to have
    -  แนวข้อสอบคำกริยา + Ving, Verb มี to และ
       Verb ไม่มี to
    -  แนวข้อสอบคุณศัพท์ (Adjective)
    -  แนวข้อสอบคำคุณศัพท์ในรูป Present Participle
       (Ving) หรือ Past Participle (V3)
    -  แนวข้อสอบคำนามประสม (Compound Noun)
    -  แนวข้อสอบการเรียงคำคุณศัพท์
    -  แนวข้อสอบคำคุณศัพท์เปลี่ยนรูป
    -  แนวข้อสอบคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
    -  แนวข้อสอบการเปรียบเทียบคุณศัพท์และกริยา
       วิเศษณ์
    -  แนวข้อสอบการใช้ Tenses
       -  Present  Simple Tense
       -  Present Continuous Tense
       -  Present Perfect Tense/Present Perfect
          Continuous Tense
       -  Past Simple Tense
       -  Past Continuous Tense
       -  Past Perfect Tense/Past Perfect
          Continuous Tense
       -  Future Simple Tense
       -  Future Continuous Tense
       -  Future Perfect /Future Perfect
          Continuous Tense
       -  Test 1 ถึง Test 5 ในเรื่อง Tense
   -  แนวข้อสอบ as if, as though
   -  แนวข้อสอบ wish
   -  แนวข้อสอกล่มสมมติ Subjunctive เพิ่มเติม 
   -  แนวข้อสอบ If และ Unless
   -  แนวข้อสอบ กริยาที่ตอบไม่ผ้น
   -  แนวข้อสอบกริยาไม่ใช้รูป Present Progressive
   -  แนวข้อสอบกริยาที่มีรูปคล้ายกัน
   -  แนวข้อสอบ Tag-question
   -  แนวข้อสอบกริยา have และกริยาอื่นที่คล้ายกัน
   -  แนวข้อสอบประโยคเดี่ยว ประโยครวมและ
      ประโยคความซ้อน
   -  แนวข้อสอบคำศัพท์พื้นฐาน
       -  แบบทดสอบคำศัพท์เหมือน
       -  แบบทดสอบการเติมคำศัพท์ชุดที่ 1
       -  แบบทดสอบการเติมคำศัพท์ชุดที่ 2
  -  Test 1  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  -  Test 2  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  -  Test 3  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  -  Test 4  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  -  Test 5  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  -  Test 6  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  -  Test 7  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  -  Test 8  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  -  Test 9  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

    เหมาะสำหรับ
    - สอบวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ ม.4-5-6
    - สอบประจำภาคเรียนหรือผู้เรียนภาษาอังกฤษ
    -  การศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยม
    -  สอบ TOEFL สอบชิงทุน ก.พ. หรือศึกษาต่อ
       ต่างประเทศ
    -  สอบศึกษาต่อปริญญาโท ทางด้านภาษาอังกฤษ

    ประกอบด้วย
   -  เจาะข้อสอบ
   -  แบบทดสอบ ตัวอย่างข้อสอบ
   -  ออกสอบบ่อย ๆ
   -  แบบฝึกหัดเสริม
   -  พร้อมเฉลยอย่างละเอียดและเทคนิค
   -  แนวคิดการทำข้อสอบ
      รวมแนวข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ

จัดทำโดย    ติวเตอร์กุ้ง    สถาบัน The Best Center