ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
1  คน

3218  คน

53965  คน

2152447  คน

22584299  คน
เริ่มเมื่อ 2016-02-10

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 

 
BC-4218
คู่มือ+ข้อสอบ
นิติกร
สำนักงานศาลยุติธรรม
     ออกใหม่ปี 58 
 
..............................................
 

BC-3181
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด

****************************

 

BC-3754
คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด 2558

*****************************

 

BC-3808
คู่มือเตรียมสอบ
กรมราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานอบรม
และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
(ผู้ต้องขังชายและหญิง)


***************************

 

BC-3747
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

****************************

 

BC-3778
คู่มือเตรียมสอบ
ครู
ความรอบรู้

****************************


 

BC-3723
เจาะข้อสอบ
ปลัดอำเภอ


*****************************************

 

BC-3662
คู่มือเตรียมสอบ
เตรียมทหาร 4 เหล่า


*******************************************

 

BC-3693
คู่มือเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายป้องกันปราบปราม
ใหม่ปี 2558


*********************************************

 
BC-3327
เจาะข้อสอบ
รองสารวัตร
สายนิติกร
ชั้นสัญญาบัตร 

***********************************
 
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
กรมบังคับคดี
 
***************************

                    

BC-2993
เจาะข้อสอบ
นายสิบตำรวจ
สายปราบปราม
ออกใหม่ล่าสุด 57 นี้้

------------------------------------------------------

BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

           BC-021  English Grammar Tests แบบทดสอบไวยากรณ์+คำศัพท์พื้นฐาน

 

BC-021
English Grammar Test
แบบทดสอบไวยากรณ์+ศัพท์
ราคา 225  บาท

BC-021


   แบบทดสอบภาคไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
   English Grammar Tests
   
   ราคา พิเศษ  225 บาท

   
รายละเอียด

    -  แนวข้อสอบคำนาม  (Noun)
       ประเภทคำนาม
       พจน์ของคำนาม
    -  แนวข้อสอบคำนำหน้าคำนาม (Determiners)
       article (a,an,the)
       คำนำหน้าคำนามที่บอกปริมาณ
       แบบทดสอบรวม
    -  แนวข้อสอบคำสรรพนาม (Pronouns)
       บุรุษสรรพนาม
       คำสรรพนามที่ขึ้นต้นด้วย It is/ it was
       คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและคำสรรพนามชี้เฉพาะ
       สรรพนาม one, ones
    -  แนวข้อสอบคำกริยาสอดคล้องกับประธาน
       (Agreement of Subjcet and Verb)
       -  แบบทดสอบที่ 1
       -  แบบทดสอบที่ 2
       -  แบบทดสอบที่ 3
   -  แนวข้อสอบคำกริยามีกรรม ไม่มีกรรม กริยาเชื่อม
      ความ (Transitive , Intransitive Verb and
      Linking Verb)
   -  แนวข้อสอบคำกริยาช่วย (Modals or Helping
      Verb)
        - can, could, be able to และ may , might
        - must, have to
        - should และ ought to
    -  แนวข้อสอบ Verb to be, Verb to do, Verb
       to have
    -  แนวข้อสอบคำกริยา + Ving, Verb มี to และ
       Verb ไม่มี to
    -  แนวข้อสอบคุณศัพท์ (Adjective)
    -  แนวข้อสอบคำคุณศัพท์ในรูป Present Participle
       (Ving) หรือ Past Participle (V3)
    -  แนวข้อสอบคำนามประสม (Compound Noun)
    -  แนวข้อสอบการเรียงคำคุณศัพท์
    -  แนวข้อสอบคำคุณศัพท์เปลี่ยนรูป
    -  แนวข้อสอบคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb)
    -  แนวข้อสอบการเปรียบเทียบคุณศัพท์และกริยา
       วิเศษณ์
    -  แนวข้อสอบการใช้ Tenses
       -  Present  Simple Tense
       -  Present Continuous Tense
       -  Present Perfect Tense/Present Perfect
          Continuous Tense
       -  Past Simple Tense
       -  Past Continuous Tense
       -  Past Perfect Tense/Past Perfect
          Continuous Tense
       -  Future Simple Tense
       -  Future Continuous Tense
       -  Future Perfect /Future Perfect
          Continuous Tense
       -  Test 1 ถึง Test 5 ในเรื่อง Tense
   -  แนวข้อสอบ as if, as though
   -  แนวข้อสอบ wish
   -  แนวข้อสอกล่มสมมติ Subjunctive เพิ่มเติม 
   -  แนวข้อสอบ If และ Unless
   -  แนวข้อสอบ กริยาที่ตอบไม่ผ้น
   -  แนวข้อสอบกริยาไม่ใช้รูป Present Progressive
   -  แนวข้อสอบกริยาที่มีรูปคล้ายกัน
   -  แนวข้อสอบ Tag-question
   -  แนวข้อสอบกริยา have และกริยาอื่นที่คล้ายกัน
   -  แนวข้อสอบประโยคเดี่ยว ประโยครวมและ
      ประโยคความซ้อน
   -  แนวข้อสอบคำศัพท์พื้นฐาน
       -  แบบทดสอบคำศัพท์เหมือน
       -  แบบทดสอบการเติมคำศัพท์ชุดที่ 1
       -  แบบทดสอบการเติมคำศัพท์ชุดที่ 2
  -  Test 1  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  -  Test 2  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  -  Test 3  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  -  Test 4  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  -  Test 5  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  -  Test 6  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  -  Test 7  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  -  Test 8  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด
  -  Test 9  120 ข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียด

    เหมาะสำหรับ
    - สอบวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ ม.4-5-6
    - สอบประจำภาคเรียนหรือผู้เรียนภาษาอังกฤษ
    -  การศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยม
    -  สอบ TOEFL สอบชิงทุน ก.พ. หรือศึกษาต่อ
       ต่างประเทศ
    -  สอบศึกษาต่อปริญญาโท ทางด้านภาษาอังกฤษ

    ประกอบด้วย
   -  เจาะข้อสอบ
   -  แบบทดสอบ ตัวอย่างข้อสอบ
   -  ออกสอบบ่อย ๆ
   -  แบบฝึกหัดเสริม
   -  พร้อมเฉลยอย่างละเอียดและเทคนิค
   -  แนวคิดการทำข้อสอบ
      รวมแนวข้อสอบมากกว่า 1,000 ข้อ

จัดทำโดย    ติวเตอร์กุ้ง    สถาบัน The Best Center