ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
1  คน

3218  คน

53965  คน

2152447  คน

22584299  คน
เริ่มเมื่อ 2016-02-10

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 

 
BC-4218
คู่มือ+ข้อสอบ
นิติกร
สำนักงานศาลยุติธรรม
     ออกใหม่ปี 58 
 
..............................................
 

BC-3181
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด

****************************

 

BC-3754
คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด 2558

*****************************

 

BC-3808
คู่มือเตรียมสอบ
กรมราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานอบรม
และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
(ผู้ต้องขังชายและหญิง)


***************************

 

BC-3747
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

****************************

 

BC-3778
คู่มือเตรียมสอบ
ครู
ความรอบรู้

****************************


 

BC-3723
เจาะข้อสอบ
ปลัดอำเภอ


*****************************************

 

BC-3662
คู่มือเตรียมสอบ
เตรียมทหาร 4 เหล่า


*******************************************

 

BC-3693
คู่มือเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายป้องกันปราบปราม
ใหม่ปี 2558


*********************************************

 
BC-3327
เจาะข้อสอบ
รองสารวัตร
สายนิติกร
ชั้นสัญญาบัตร 

***********************************
 
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
กรมบังคับคดี
 
***************************

                    

BC-2993
เจาะข้อสอบ
นายสิบตำรวจ
สายปราบปราม
ออกใหม่ล่าสุด 57 นี้้

------------------------------------------------------

BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

     BC-243 เจาะเกราะ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ. ระดับ 4) (ปริญญาโท)

 

BC-243
เจาะเกราะ
ภาค ก.
ความรู้ความสามารถ
ทั่วไป
ก.พ. ระดับ 4
(ปริญญาโท)
ราคา 250 บาท

BC-243


   เจาะเกราะ ภาค ก. 
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.ระดับ 4)

    ประกอบด้วย

  ♦   วิชาความสามารถทั่วไป

  ⇔  ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่าง ๆ
 
  ⇔    ความสามารถด้านเหตุผล

         ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

   ♦    วิชาภาษาไทย

    ⇔  ความเข้าใจภาษา

          ◊   ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย

    ⇔  การใช้ภาษา

          ◊   ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียน ประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
      
     เนื้อหา
  
   ภาควิชาภาษาไทย

  --   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง การเรียงข้อความ
  --   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง ประโยครัดกุมและถูกต้องตาม
        หลักภาษา รูปแบบที่ 1    
  --   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง ประโยครัดกุมและถูกต้องตาม
        หลักภาษา รูปแบบที่ 2
  --   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง ประโยครัดกุมและถูกต้องตาม
        หลักภาษา รูปแบบที่ 3
  --   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง การสรุปความและตีความ
  --   การอ่านบทความสั้น
  --   การอ่านบทความยาว
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 1
  --   เฉลยชุดที่ 1
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 2
  --   เฉลยชุดที่ 2
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 3
  --   เฉลยชุดที่ 3
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 4
  --   เฉลยชุดที่ 4
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 5
  --   เฉลยชุดที่ 5
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 6
  --   เฉลยชุดที่ 6
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 7
  --   เฉลยชุดที่ 7
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 8
  --   เฉลยชุดที่ 8
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดทึ่ 9
  --   เฉลยชุดที่ 9

    -   ภาควิชาความสามารถทั่วไป
  --   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 1
  --    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 1
  --    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 2
  --    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 2
  --    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 3
  --    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 3
  --    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 4
  --    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 4
  --    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 5
  --    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 5
  --   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 6
  --   เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 6
  --   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 7
  --   เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 7
  --   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 8
  --   เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 8
  --   แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์

    -  แนวข้อสอบ
  --   แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.
  --   เฉลย

   
   ราคา พิเศษ 250 บาท

   จัดทำโดย    ดร. สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง  

                    สถาบัน The Best Center