ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
254  คน

3218  คน

54219  คน

2152701  คน

22584553  คน
เริ่มเมื่อ 2015-07-01

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 

 

BC-3181
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด

****************************

 

BC-3754
คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด 2558

*****************************

 

BC-3808
คู่มือเตรียมสอบ
กรมราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานอบรม
และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
(ผู้ต้องขังชายและหญิง)


***************************

 

BC-3747
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

****************************

 

BC-3778
คู่มือเตรียมสอบ
ครู
ความรอบรู้

****************************


 

BC-3723
เจาะข้อสอบ
ปลัดอำเภอ


*****************************************

 

BC-3662
คู่มือเตรียมสอบ
เตรียมทหาร 4 เหล่า


*******************************************

 

BC-3693
คู่มือเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายป้องกันปราบปราม
ใหม่ปี 2558


*********************************************

 
BC-3327
เจาะข้อสอบ
รองสารวัตร
สายนิติกร
ชั้นสัญญาบัตร 

***********************************
 
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
กรมบังคับคดี
 
***************************

                    

BC-2993
เจาะข้อสอบ
นายสิบตำรวจ
สายปราบปราม
ออกใหม่ล่าสุด 57 นี้้

------------------------------------------------------

BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

     BC-243 เจาะเกราะ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ. ระดับ 4) (ปริญญาโท)

 

BC-243
เจาะเกราะ
ภาค ก.
ความรู้ความสามารถ
ทั่วไป
ก.พ. ระดับ 4
(ปริญญาโท)
ราคา 250 บาท

BC-243


   เจาะเกราะ ภาค ก. 
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.ระดับ 4)

    ประกอบด้วย

  ♦   วิชาความสามารถทั่วไป

  ⇔  ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

          ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่าง ๆ
 
  ⇔    ความสามารถด้านเหตุผล

         ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ

   ♦    วิชาภาษาไทย

    ⇔  ความเข้าใจภาษา

          ◊   ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย

    ⇔  การใช้ภาษา

          ◊   ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียน ประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ
      
     เนื้อหา
  
   ภาควิชาภาษาไทย

  --   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง การเรียงข้อความ
  --   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง ประโยครัดกุมและถูกต้องตาม
        หลักภาษา รูปแบบที่ 1    
  --   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง ประโยครัดกุมและถูกต้องตาม
        หลักภาษา รูปแบบที่ 2
  --   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง ประโยครัดกุมและถูกต้องตาม
        หลักภาษา รูปแบบที่ 3
  --   แนวข้อสอบภาษาไทยเรื่อง การสรุปความและตีความ
  --   การอ่านบทความสั้น
  --   การอ่านบทความยาว
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 1
  --   เฉลยชุดที่ 1
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 2
  --   เฉลยชุดที่ 2
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 3
  --   เฉลยชุดที่ 3
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 4
  --   เฉลยชุดที่ 4
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 5
  --   เฉลยชุดที่ 5
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 6
  --   เฉลยชุดที่ 6
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 7
  --   เฉลยชุดที่ 7
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดที่ 8
  --   เฉลยชุดที่ 8
  --   แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค (ก.) ชุดทึ่ 9
  --   เฉลยชุดที่ 9

    -   ภาควิชาความสามารถทั่วไป
  --   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 1
  --    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 1
  --    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 2
  --    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 2
  --    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 3
  --    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 3
  --    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 4
  --    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 4
  --    วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 5
  --    เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 5
  --   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 6
  --   เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 6
  --   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 7
  --   เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 7
  --   วิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 8
  --   เฉลยวิชาความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ชุดที่ 8
  --   แนวข้อสอบมิติสัมพันธ์

    -  แนวข้อสอบ
  --   แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.
  --   เฉลย

   
   ราคา พิเศษ 250 บาท

   จัดทำโดย    ดร. สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง  

                    สถาบัน The Best Center