ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
1  คน

3218  คน

53965  คน

2152447  คน

22584299  คน
เริ่มเมื่อ 2016-01-13

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 

 
BC-4218
คู่มือ+ข้อสอบ
นิติกร
สำนักงานศาลยุติธรรม
     ออกใหม่ปี 58 
 
..............................................
 

BC-3181
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด

****************************

 

BC-3754
คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด 2558

*****************************

 

BC-3808
คู่มือเตรียมสอบ
กรมราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานอบรม
และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
(ผู้ต้องขังชายและหญิง)


***************************

 

BC-3747
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

****************************

 

BC-3778
คู่มือเตรียมสอบ
ครู
ความรอบรู้

****************************


 

BC-3723
เจาะข้อสอบ
ปลัดอำเภอ


*****************************************

 

BC-3662
คู่มือเตรียมสอบ
เตรียมทหาร 4 เหล่า


*******************************************

 

BC-3693
คู่มือเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายป้องกันปราบปราม
ใหม่ปี 2558


*********************************************

 
BC-3327
เจาะข้อสอบ
รองสารวัตร
สายนิติกร
ชั้นสัญญาบัตร 

***********************************
 
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
กรมบังคับคดี
 
***************************

                    

BC-2993
เจาะข้อสอบ
นายสิบตำรวจ
สายปราบปราม
ออกใหม่ล่าสุด 57 นี้้

------------------------------------------------------

BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

     TN-004 คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ระดับ 3-4

 

TN-004
คู่มือเตรียมสอบ
ก.พ. ระดับ 3-4
ราคา 200 บาท

TN-004


    เตรียมสอบ ก.พ. ระดับ 3-4 
    ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
    คณิตศาสตร์ และภาษาไทย

     สารบัญ 

     บทที่  1  การเตรียมสอบความสามารถทั่วไป
                 หลักฐานและวิธีการสอบ
                 เกณฑ์การตัดสิน
                 ประเด็นการวัด
                 การเตรียมตัวสอบ
                 การแบ่งเวลา
                 ข้อเสนอแนะ
    บทที่  2  โจทย์เงื่อนไขภาษา
                 รูปแบบโจทย์เงื่อนไขภาษา
                 หลักการคิด
                 ขั้นตอนการแก้โจทย์
                 ลักษณะโจทย์ที่ซับซ้อน
                 การใช้เซ็ทในการแก้โจทย์
                 การใช้แผนภาพในการแก้โจทย์
                 ตารางในการแก้โจทย์
                 โจทย์ฝึกหัด
                 เฉลยโจทย์ฝึกหัด

    บทที่ 3  โจทย์สัญลักษณ์- เครื่องหมาย
                 ลักษณะโจทย์และวิธีการตอบ
                 หลักการคิด
                  สรุปคำนิยามเพื่อแก้โจทย์
                 ตัวอย่างการแก้โจทย์ที่ซับซ้อน
                 โจทย์ฝึกหัด

   บทที่  4   โจทย์อุปมา - อุปมัย
                 ชั้นตอนการแก้โจทย์อุปมา-อุปมัย
                 การพิจารณาประเภทของคำ
                 การพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ์ที่ใช้
                 การพิจารณาความสัมพันธ์
                 โจทย์ฝึกหัด
   บทที่  5  โจทย์อนุกรม
   บทที่  6  โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
                แนวคิดทั่วไปในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์
                ร้อยละ (Percentage)
                ค่าเฉลี่ย (Average)
                ระยะทาง
                อัตราส่วนและสัดส่วน
                โจทย์เกี่ยวกับการทำงาน (Work problems)
                สมการ (Equation)
                ของผสม
                โจทย์เกี่ยวกับการจัดเรียงและการจัดหมู่
                เพิ่มประสิทธิภาพการคิดเลจให้เร็ว
                โจทย์แบบฝึกหัด
   แนวข้อสอบชุดที่ 1  การเรียงลำดับประโยคถูกต้องตามหลักภาษา
                             และการสรุปความ
   แนวข้อสอบชุดที่ 2  การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้
                             คำ  และกลุ่มคำ
   แนวข้อสอบชุดที่ 3  การตีความจากบทความสั้น ๆ
   แนวข้อสอบชุดที่ 4 การอธิบายความหมายจากคำหรือกลุ่มคำ
   แนวข้อสอบชุดที่ 5 การใช้คำและกลุ่มคำ
   แนวข้อสอบชุดที่ 6 ข้อสอบรวมหลักภาษา

   ราคา พิเศษ 200 บาท   

   จัดทำโดย..........อาจารย์ธนิต