ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
527  คน

3218  คน

54493  คน

2152975  คน

22584827  คน
เริ่มเมื่อ 2014-09-19

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

     TN-004 คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ระดับ 3-4

 

TN-004
คู่มือเตรียมสอบ
ก.พ. ระดับ 3-4
ราคา 200 บาท

TN-004


    เตรียมสอบ ก.พ. ระดับ 3-4 
    ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
    คณิตศาสตร์ และภาษาไทย

     สารบัญ 

     บทที่  1  การเตรียมสอบความสามารถทั่วไป
                 หลักฐานและวิธีการสอบ
                 เกณฑ์การตัดสิน
                 ประเด็นการวัด
                 การเตรียมตัวสอบ
                 การแบ่งเวลา
                 ข้อเสนอแนะ
    บทที่  2  โจทย์เงื่อนไขภาษา
                 รูปแบบโจทย์เงื่อนไขภาษา
                 หลักการคิด
                 ขั้นตอนการแก้โจทย์
                 ลักษณะโจทย์ที่ซับซ้อน
                 การใช้เซ็ทในการแก้โจทย์
                 การใช้แผนภาพในการแก้โจทย์
                 ตารางในการแก้โจทย์
                 โจทย์ฝึกหัด
                 เฉลยโจทย์ฝึกหัด

    บทที่ 3  โจทย์สัญลักษณ์- เครื่องหมาย
                 ลักษณะโจทย์และวิธีการตอบ
                 หลักการคิด
                  สรุปคำนิยามเพื่อแก้โจทย์
                 ตัวอย่างการแก้โจทย์ที่ซับซ้อน
                 โจทย์ฝึกหัด

   บทที่  4   โจทย์อุปมา - อุปมัย
                 ชั้นตอนการแก้โจทย์อุปมา-อุปมัย
                 การพิจารณาประเภทของคำ
                 การพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ์ที่ใช้
                 การพิจารณาความสัมพันธ์
                 โจทย์ฝึกหัด
   บทที่  5  โจทย์อนุกรม
   บทที่  6  โจทย์คณิตศาสตร์ทั่วไป
                แนวคิดทั่วไปในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์
                ร้อยละ (Percentage)
                ค่าเฉลี่ย (Average)
                ระยะทาง
                อัตราส่วนและสัดส่วน
                โจทย์เกี่ยวกับการทำงาน (Work problems)
                สมการ (Equation)
                ของผสม
                โจทย์เกี่ยวกับการจัดเรียงและการจัดหมู่
                เพิ่มประสิทธิภาพการคิดเลจให้เร็ว
                โจทย์แบบฝึกหัด
   แนวข้อสอบชุดที่ 1  การเรียงลำดับประโยคถูกต้องตามหลักภาษา
                             และการสรุปความ
   แนวข้อสอบชุดที่ 2  การใช้คำ การสรุปความ การตีความ การใช้
                             คำ  และกลุ่มคำ
   แนวข้อสอบชุดที่ 3  การตีความจากบทความสั้น ๆ
   แนวข้อสอบชุดที่ 4 การอธิบายความหมายจากคำหรือกลุ่มคำ
   แนวข้อสอบชุดที่ 5 การใช้คำและกลุ่มคำ
   แนวข้อสอบชุดที่ 6 ข้อสอบรวมหลักภาษา

   ราคา พิเศษ 200 บาท   

   จัดทำโดย..........อาจารย์ธนิต