ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
58  คน

3218  คน

54023  คน

2152505  คน

22584357  คน
เริ่มเมื่อ 2015-03-02

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 
BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

     GB-027 คู่มือเตรียมสอบ ครู กทม.(ครูผู้ช่วย) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

 

GB-027
คู่มือเตรียมสอบ
ครู กทม.(ครูผู้ช่วย)
ความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ราคา 200 บาท

GB-027ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-หลักการศึกษา
-หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-การจัดกระบวนการเรียนรู้
-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
-การวัดและประเมินผลการศึกษา

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
-เจตคติต่อวิชาชีพ
-จรรยาบรรณวิชาชีพ
-คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
-ความมีวินัย และการรักษาวินัย
-ความเป็นพลเมืองดี
-การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
-การทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ

-แนวข้อสอบ หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 1)
-แนวข้อสอบ หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 2)
-แนวข้อสอบ หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 3)
-แนวข้อสอบ หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 4)
-แนวข้อสอบ หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสุตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 5)
-แนวข้อสอบ หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 6)
-แนวข้อสอบงานเกี่ยวกับหลักการศึกษา (ชุด 7)
-แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 8)
-แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 9)
-แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 10)
-แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 11)
-แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 12)
-แนวาข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 13)

ราคา พิเศษ 200 บาท

จัดทำโดย.....สถาบันวิชาการ ตำราทอง