ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
1  คน

3218  คน

53966  คน

2152448  คน

22584300  คน
เริ่มเมื่อ 2014-11-21

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

     GB-027 คู่มือเตรียมสอบ ครู กทม.(ครูผู้ช่วย) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

 

GB-027
คู่มือเตรียมสอบ
ครู กทม.(ครูผู้ช่วย)
ความรู้ความสามารถ
ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ราคา 200 บาท

GB-027ประกอบด้วย
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
-หลักการศึกษา
-หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-การจัดกระบวนการเรียนรู้
-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
-การวัดและประเมินผลการศึกษา

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
-เจตคติต่อวิชาชีพ
-จรรยาบรรณวิชาชีพ
-คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
-ความมีวินัย และการรักษาวินัย
-ความเป็นพลเมืองดี
-การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
-การทำงานร่วมกับผู้อื่น
-ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ

-แนวข้อสอบ หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 1)
-แนวข้อสอบ หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 2)
-แนวข้อสอบ หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 3)
-แนวข้อสอบ หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 4)
-แนวข้อสอบ หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสุตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 5)
-แนวข้อสอบ หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวสื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา (ชุด 6)
-แนวข้อสอบงานเกี่ยวกับหลักการศึกษา (ชุด 7)
-แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 8)
-แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 9)
-แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 10)
-แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 11)
-แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 12)
-แนวาข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (ชุดที่ 13)

ราคา พิเศษ 200 บาท

จัดทำโดย.....สถาบันวิชาการ ตำราทอง