ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
84  คน

3218  คน

54049  คน

2152531  คน

22584383  คน
เริ่มเมื่อ 2016-02-10

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 

 
BC-4218
คู่มือ+ข้อสอบ
นิติกร
สำนักงานศาลยุติธรรม
     ออกใหม่ปี 58 
 
..............................................
 

BC-3181
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด

****************************

 

BC-3754
คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด 2558

*****************************

 

BC-3808
คู่มือเตรียมสอบ
กรมราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานอบรม
และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
(ผู้ต้องขังชายและหญิง)


***************************

 

BC-3747
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

****************************

 

BC-3778
คู่มือเตรียมสอบ
ครู
ความรอบรู้

****************************


 

BC-3723
เจาะข้อสอบ
ปลัดอำเภอ


*****************************************

 

BC-3662
คู่มือเตรียมสอบ
เตรียมทหาร 4 เหล่า


*******************************************

 

BC-3693
คู่มือเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายป้องกันปราบปราม
ใหม่ปี 2558


*********************************************

 
BC-3327
เจาะข้อสอบ
รองสารวัตร
สายนิติกร
ชั้นสัญญาบัตร 

***********************************
 
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
กรมบังคับคดี
 
***************************

                    

BC-2993
เจาะข้อสอบ
นายสิบตำรวจ
สายปราบปราม
ออกใหม่ล่าสุด 57 นี้้

------------------------------------------------------

BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

       SP-059 คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ.กทม.วิชาชีพครู(เก็งข้อสอบ)

 

SP-059
คู่มือเตรียมสอบ
ครูผู้ช่วย
สพฐ.กทม.วิชาชีพครู
(เก็งข้อสอบ)
ราคา 190 บาท

SP-059


  คู่มือเตรียมสอบ สพฐ. กทม.
  ครูผู้ช่วย สพฐ. กทม.  เก็งข้อสอบวิชาชีพครู


  ประกอบด้วย
   1.  เจตคติต่อวิชาชีพ
   2.  จรรยาบรรณวิชาชีพ
   3.  คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
   4.  ความมีวินัยและการรักษาวินัย
   5.  ความเป็นพลเมืองดี
   6.  การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
   7.  การทำงานร่วมกับผู้อื่น
   8.  ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
   9.  การจัดการความรู้
  10. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมขน

   สารบัญ
   1.  แนวข้อสอบวิชาชีพครู (เจตคติต่อวิชาชีพ)
   2.  แนวข้อสอบวิชาชีพครู  (จรรยาบรรณวิชาชีพครู)
   3.  แนวข้อสอบวิชาชีพครู (คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
   4.  แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความมีวินัยและการรักษาวินัย)
   5.  แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความเป็นพลเมืองดี)
   6.  แนวข้อสอบวิชาชีพครู (การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์)
   7.  แนวข้อสอบวิชาชีพครู ( การทำงานร่วมกับผู้อื่น)
   8.  แนวข้อสอบวิชาชีพครู (ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ)
   9.  แนวข้อสอบวิชาชีพครู (การจัดการความรู้)
 10.  แนวข้อสอบวิชาชีพครู (การสร้างความสัมพันธ์กับชุมขน)
 11.  รวมข้อสอบวิชาชีพครู (ชุดที่ 1)
 12.  รวมข้อสอบวิชาชีพครู (ชุดที่ 2)
 13.  รวมข้อสอบวิชาชีพครู (ชุดที่ 3)
 14.  รวมข้อสอบวิชาชีพครู (ชุดที่ 4)

ราคาต่อเล่ม 190 บาท

จัดทำโดย.........สถาบันวิชาการ SP ACADEMY