ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
106  คน

3218  คน

54071  คน

2152553  คน

22584405  คน
เริ่มเมื่อ 2015-11-26

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 

 
BC-4218
คู่มือ+ข้อสอบ
นิติกร
สำนักงานศาลยุติธรรม
     ออกใหม่ปี 58 
 
..............................................
 

BC-3181
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด

****************************

 

BC-3754
คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด 2558

*****************************

 

BC-3808
คู่มือเตรียมสอบ
กรมราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานอบรม
และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
(ผู้ต้องขังชายและหญิง)


***************************

 

BC-3747
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

****************************

 

BC-3778
คู่มือเตรียมสอบ
ครู
ความรอบรู้

****************************


 

BC-3723
เจาะข้อสอบ
ปลัดอำเภอ


*****************************************

 

BC-3662
คู่มือเตรียมสอบ
เตรียมทหาร 4 เหล่า


*******************************************

 

BC-3693
คู่มือเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายป้องกันปราบปราม
ใหม่ปี 2558


*********************************************

 
BC-3327
เจาะข้อสอบ
รองสารวัตร
สายนิติกร
ชั้นสัญญาบัตร 

***********************************
 
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
กรมบังคับคดี
 
***************************

                    

BC-2993
เจาะข้อสอบ
นายสิบตำรวจ
สายปราบปราม
ออกใหม่ล่าสุด 57 นี้้

------------------------------------------------------

BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

           BC-400    คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานปกครอง (กทม.)

 

BC--400
คู่มือ  + ข้อสอบ
เจ้าพนักงาน
ปกครอง
(กทม)
ราคา 26
0 บาท

BC-400

    
        คู่มือ+ ข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครอง  กทม.

        ในเล่มมีัี่ทั้งเนื้อหา พรบ. และเจาะแนวข้อสอบทุกเรื่อง พร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างละเอียด
    
    ประกอบด้วย
      -  การเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
      -  การทำประชามติ
      -  พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     -   พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่่ และที่แำก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่่ 12
     -  ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
     -  พรบ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
     -  พรบ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
     -  พรบ. ทะเบียนครอบครัว 
     -  พรบ.  ชื่อบุคล  พ.ศ. 2505 และที่แก้ไข
     -  พรบ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
    -   พรบ.  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
     -  คู่มือสำหรับการติดต่อราชการของสำนักงานในหน้าที่ฝ่ายปกครอง
    -   สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
     -  ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองของไทย
    -  สรุปสาระสำคัญพรบ.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พศ. 2522
    -  แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
    -  แนวข้อสอบเกี่ยวกับความรู้การเมือง การปกครองของไทย
    -  แนวข้อสอล พรบ. การทะเบียนราษฎร
    -  แนวข้อสอบ ทะเบียนครอบครัว
    -  แนวข้อสอบ พรบ. ชื่อบุคคล
    -  แนวข้อสอบ พรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่่และที่แก้ไข
    -  แนวข้อสอบ  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
    -  แนวข้อสอบ รัฐธรรมนุญราชอาณาจักรของไทย พ.ศ.  2550
                                                                                                    

      ราคา พิเศษ 260 บาท

      จัดทำโดย..........สถาบัน The Best Center