ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
1  คน

3218  คน

53965  คน

2152447  คน

22584299  คน
เริ่มเมื่อ 2016-02-10

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 

 
BC-4218
คู่มือ+ข้อสอบ
นิติกร
สำนักงานศาลยุติธรรม
     ออกใหม่ปี 58 
 
..............................................
 

BC-3181
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด

****************************

 

BC-3754
คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด 2558

*****************************

 

BC-3808
คู่มือเตรียมสอบ
กรมราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานอบรม
และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
(ผู้ต้องขังชายและหญิง)


***************************

 

BC-3747
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

****************************

 

BC-3778
คู่มือเตรียมสอบ
ครู
ความรอบรู้

****************************


 

BC-3723
เจาะข้อสอบ
ปลัดอำเภอ


*****************************************

 

BC-3662
คู่มือเตรียมสอบ
เตรียมทหาร 4 เหล่า


*******************************************

 

BC-3693
คู่มือเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายป้องกันปราบปราม
ใหม่ปี 2558


*********************************************

 
BC-3327
เจาะข้อสอบ
รองสารวัตร
สายนิติกร
ชั้นสัญญาบัตร 

***********************************
 
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
กรมบังคับคดี
 
***************************

                    

BC-2993
เจาะข้อสอบ
นายสิบตำรวจ
สายปราบปราม
ออกใหม่ล่าสุด 57 นี้้

------------------------------------------------------

BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

           BC-400    คู่มือ+ข้อสอบเจ้าพนักงานปกครอง (กทม.)

 

BC--400
คู่มือ  + ข้อสอบ
เจ้าพนักงาน
ปกครอง
(กทม)
ราคา 26
0 บาท

BC-400

    
        คู่มือ+ ข้อสอบ เจ้าพนักงานปกครอง  กทม.

        ในเล่มมีัี่ทั้งเนื้อหา พรบ. และเจาะแนวข้อสอบทุกเรื่อง พร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างละเอียด
    
    ประกอบด้วย
      -  การเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น
      -  การทำประชามติ
      -  พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     -   พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่่ และที่แำก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่่ 12
     -  ระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
     -  พรบ. การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
     -  พรบ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526
     -  พรบ. ทะเบียนครอบครัว 
     -  พรบ.  ชื่อบุคล  พ.ศ. 2505 และที่แก้ไข
     -  พรบ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
    -   พรบ.  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
     -  คู่มือสำหรับการติดต่อราชการของสำนักงานในหน้าที่ฝ่ายปกครอง
    -   สรุปสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
     -  ความรู้เกี่ยวกับการเมือง การปกครองของไทย
    -  สรุปสาระสำคัญพรบ.รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พศ. 2522
    -  แนวข้อสอบ พรบ. รัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
    -  แนวข้อสอบเกี่ยวกับความรู้การเมือง การปกครองของไทย
    -  แนวข้อสอล พรบ. การทะเบียนราษฎร
    -  แนวข้อสอบ ทะเบียนครอบครัว
    -  แนวข้อสอบ พรบ. ชื่อบุคคล
    -  แนวข้อสอบ พรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่่และที่แก้ไข
    -  แนวข้อสอบ  การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
    -  แนวข้อสอบ รัฐธรรมนุญราชอาณาจักรของไทย พ.ศ.  2550
                                                                                                    

      ราคา พิเศษ 260 บาท

      จัดทำโดย..........สถาบัน The Best Center