ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
284  คน

3218  คน

54250  คน

2152732  คน

22584584  คน
เริ่มเมื่อ 2014-10-26

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

          BC-042 เจาะข้อสอบ นิติกร

 

BC-042
เจาะข้อสอบ
นิติกร
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(กกต.) 
ราคา 250 บาท

BC-042


   ราคา พิเศษ 250 บาท

  ประกอบด้วย
   
 - แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541
 - แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541
 - แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541
 - แนวข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธิกิจ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง
 - แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องุถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
 - แนวข้อสอบ กฎหมายอาญา ชุดที่ 1
 - แนวข้อสอบ กฎหมายอาญา ชุดที่ 2
 - แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1
 - แนวข้อสอบ ป.วิ อาญา
 - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 - แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุดที่ 1
 - แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุดที่ 2
 - แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุดที่ 3
 - แนวข้อสอบ สารบรรณ ชุดที่ 1
 - แนวข้อสอบ สารบรรณ ชุดที่ 2
 - แนวข้อสอบ สารบรรณ ชุดที่ 3
 - แนวข้อสอบ สารบรรณ ชุดที่ 4
 - แนวข้อสอบ สารบรรณ ชุดที่ 5
 - แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ชุดที่ 1
 - แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ชุดที่ 2
 - แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 1
 - แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 2
 - แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 3
 - แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 4
 - แนวข้อสอบ พรบ. และกฎหมายทั่วไป


จัดทำโดย    ดร. สิงห์ทอง บัวชุม    สถาบัน The Best Center