ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
1  คน

3218  คน

53965  คน

2152447  คน

22584299  คน
เริ่มเมื่อ 2016-01-13

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 

 
BC-4218
คู่มือ+ข้อสอบ
นิติกร
สำนักงานศาลยุติธรรม
     ออกใหม่ปี 58 
 
..............................................
 

BC-3181
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด

****************************

 

BC-3754
คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด 2558

*****************************

 

BC-3808
คู่มือเตรียมสอบ
กรมราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานอบรม
และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
(ผู้ต้องขังชายและหญิง)


***************************

 

BC-3747
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

****************************

 

BC-3778
คู่มือเตรียมสอบ
ครู
ความรอบรู้

****************************


 

BC-3723
เจาะข้อสอบ
ปลัดอำเภอ


*****************************************

 

BC-3662
คู่มือเตรียมสอบ
เตรียมทหาร 4 เหล่า


*******************************************

 

BC-3693
คู่มือเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายป้องกันปราบปราม
ใหม่ปี 2558


*********************************************

 
BC-3327
เจาะข้อสอบ
รองสารวัตร
สายนิติกร
ชั้นสัญญาบัตร 

***********************************
 
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
กรมบังคับคดี
 
***************************

                    

BC-2993
เจาะข้อสอบ
นายสิบตำรวจ
สายปราบปราม
ออกใหม่ล่าสุด 57 นี้้

------------------------------------------------------

BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

          BC-042 เจาะข้อสอบ นิติกร

 

BC-042
เจาะข้อสอบ
นิติกร
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
(กกต.) 
ราคา 250 บาท

BC-042


   ราคา พิเศษ 250 บาท

  ประกอบด้วย
   
 - แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541
 - แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541
 - แนวข้อสอบ พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2541
 - แนวข้อสอบวิสัยทัศน์ พันธิกิจ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง
 - แนวข้อสอบ พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องุถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
 - แนวข้อสอบ กฎหมายอาญา ชุดที่ 1
 - แนวข้อสอบ กฎหมายอาญา ชุดที่ 2
 - แนวข้อสอบ กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1
 - แนวข้อสอบ ป.วิ อาญา
 - แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
 - แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุดที่ 1
 - แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุดที่ 2
 - แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ชุดที่ 3
 - แนวข้อสอบ สารบรรณ ชุดที่ 1
 - แนวข้อสอบ สารบรรณ ชุดที่ 2
 - แนวข้อสอบ สารบรรณ ชุดที่ 3
 - แนวข้อสอบ สารบรรณ ชุดที่ 4
 - แนวข้อสอบ สารบรรณ ชุดที่ 5
 - แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ชุดที่ 1
 - แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550 ชุดที่ 2
 - แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 1
 - แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 2
 - แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 3
 - แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ชุดที่ 4
 - แนวข้อสอบ พรบ. และกฎหมายทั่วไป


จัดทำโดย    ดร. สิงห์ทอง บัวชุม    สถาบัน The Best Center