ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
1  คน

3218  คน

53965  คน

2152447  คน

22584299  คน
เริ่มเมื่อ 2016-01-13

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 

 
BC-4218
คู่มือ+ข้อสอบ
นิติกร
สำนักงานศาลยุติธรรม
     ออกใหม่ปี 58 
 
..............................................
 

BC-3181
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด

****************************

 

BC-3754
คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด 2558

*****************************

 

BC-3808
คู่มือเตรียมสอบ
กรมราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานอบรม
และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
(ผู้ต้องขังชายและหญิง)


***************************

 

BC-3747
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

****************************

 

BC-3778
คู่มือเตรียมสอบ
ครู
ความรอบรู้

****************************


 

BC-3723
เจาะข้อสอบ
ปลัดอำเภอ


*****************************************

 

BC-3662
คู่มือเตรียมสอบ
เตรียมทหาร 4 เหล่า


*******************************************

 

BC-3693
คู่มือเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายป้องกันปราบปราม
ใหม่ปี 2558


*********************************************

 
BC-3327
เจาะข้อสอบ
รองสารวัตร
สายนิติกร
ชั้นสัญญาบัตร 

***********************************
 
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
กรมบังคับคดี
 
***************************

                    

BC-2993
เจาะข้อสอบ
นายสิบตำรวจ
สายปราบปราม
ออกใหม่ล่าสุด 57 นี้้

------------------------------------------------------

BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

       นายร้อยตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายใน)

    

 

             

 

BC-4768
เจาะข้อสอบ
นายร้อยตำรวจ
สายปราบปราม
ออกใหม่ปี 59


BC-4775
เจาะข้อสอบ
นายร้อยตำรวจ
สายอำนวยการ
ออกใหม่ปี 59


 

 

ราคา 299 บาท

ราคา 320  บาท

ราคา 280 บาท

ราคา 320 บาท

 

             

BC-4140
 คู่มือ+ข้อสอบ
นายร้อยตำรวจ
รองสารวัตร
ทำหน้าที่อาจารย์
ภาควิชากฎหมาย
วุฒิปริญญาโทBC-4171
คู่มือ+ข้อสอบ
รองสารวัตร
ทำหน้าที่อาจารย์
ภาควิชาทั่วไป
วุฒิปริญญาโท


BC-4188
รองสารวัตร
ทำหน้าที่่อจารย์
ภาควิชาการ
บริหารงานตำรวจ

ราคา 299  บาท

ราคา 280  บาท

ราคา 280  บาท

ราคา 320 บาท

 

             

 

BC-3327
เจาะข้อสอบ
รองสารวัตร
นิติกร
ชั้นสัญญาบัตร
ออกใหม่ล่าสุด

   BC-3280
 คู่มือ + ข้อสอบ
รองสารวัตร
สายปัองกันและปราบปราม กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว
ชั้นสัญญาบัตร รวม 2 ภาค

BC-3341
คู่มือเตรียมสอบ
รองสารวัตร
ทำหน้าที่บัญชี
การเงินและบัญชี
ชั้นสัญญาบัตร

          

 

ราคา 320 บาท

ราคา 320 บาท

ราคา 320 บาท

ราคา 320 บาท

 

        

BC-2641
   คัมภีร์ข้อสอบ นรต.
สายงานป้องกันและปราบปราม
 ชั้นสัญญาบัตร (ภายใน)
ออกใหม่ปี 57  นี้


BC-2658
คัมภีร์ข้อสอบ นรค.
สายงานสอบสวนและนิติกร
สัญญาบัตรภายใน
ออกใหม่ปี 57 นี้้

 

BC-2726
พืชิตข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ
นายร้อยตำรวจ
สัญญาบัตร(ภายใน)
รับประกันคุณภาพ


 

BC-3020
คู่มือเตรียมสอบ  
นายร้อยตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร
สายอำนวยการ
และสนับสนุน
ออกใหม่ปี 57
 
  

ราคา 320  บาท

ราคา 320 บาท

ราคา 250 บาท

ราคา 320 บาท


BC-230
เจาะก่อนสอบ
นายร้อยตำรวจ
(สายป้องกัน
ปราบปราม)

BC-314
ชุดอ่านก่อนสอบ
นายร้อยตำรวจ
สายป้องกันและ
ปราบปราม
ชั้นสัญญาบัตร
 

ราคา 250 บาท

ราคา 250 บาท

 

 

BC-007
คู่มือ +ข้อสอบนายร้อยตำรวจสายปราบปราม
ชั้นสัญญาบัตร (ภายใน)
BC-008
เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจ
สายป้องกันและปราบปราม
ชั้นสัญญาบัตร
(เวอร์ชั่นใหม่)

BC-038
ข้อสอบชุดอ่านก่อนสอบ
นายร้อยตำรวจ
สายปราบปรามBC-138
คู่มือเตรียมสอบ
นายร้อยตำรวจ
สายอำนวยการ
และสนับสนุน
ชั้นสัญญาบัตร

ราคา 250 บาท

ราคา 250 บาท

ราคา 250 บาท

ราคา 250 บาท

BC-142
เจาะลึกข้อสอบ
นายร้อยตำรวจ
(สายอำนวยการ
และสนับสนุน)
ชั้นสัญญาบัตร


BC-206
เจาะข้อสอบนายร้อยตำรวจ
(สัญญาบัตร)
สายสืบสวนสอบสวน

 

SK-032
คู่มือเตรียมสอบ
นายร้อยตำรวจ
สายสอบสวน
และปราบปราม


ราคา 250 บาท

ราคา 250 บาท

ราคา 185 บาท

ราคา 220 บาท

BC-142
เจาะลึกข้อสอบ
นายร้อยตำรวจ
(สายอำนวจการ
และสนับสนุน)
ชั้นสัญญาบัตร
 


 


 

ราคา 250 บาท

ราคา 250 บาท

ราคา 185 บาท

ราคา 220 บาท

 

 


  

ราคา 95 บาท

ราคา 150 บาท

ราคา 180 บาท

ราคา 170 บาท

 

 

VCD-1
ชุดวีซีดี
สายอำนวยการ
 

 

ราคา 150 บาท

ราคา 200  บาท

ราคา 120  บาท

ราคา 3,500 บาท

VCD-2
ชุดวีซีดี
สายปราบปราม
 

 

 

 

ราคา 3,500 บาท

ราคา 100  บาท

ราคา 180  บาท

ราคา 200 บาท


 

 


 

ราคา 230 บาท

ราคา 130 บาท

ราคา 80  บาท

ราคา 120 บาท

 

 


 


 

ราคา 180 บาท

ราคา 250 บาท

ราคา 55  บาท

ราคา 140 บาท

SP-022
แนวข้อสอบ
ระเบียบ
งานสารบรรณ
ปรับปรุง
2550

TN-002
เก็งข้อสอบ
นายร้อยตำวจ
สายปราบปราม

SK-053
ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2548

SP-023
ดักเก็งข้อสอบ
งานสารบรรณ
ใหม่
2550

ราคา 100 บาท

ราคา 300 บาท

ราคา 55  บาท

ราคา 140 บาท