ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
1  คน

3218  คน

53965  คน

2152447  คน

22584299  คน
เริ่มเมื่อ 2015-02-28

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 
BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

           BC-077 เจาะข้อสอบ พนักงานพัสดุ 1-2 

 

BC-077
เจาะข้อสอบ
พนักงานพัสดุ 1-2
ราคา 150 บาท

BC-077


   ราคา พิเศษ 150 บาท

  ประกอบด้วย
   
  -  แนวข้อสอบ งานพัสดุ
  -  แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  -  แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  -  แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  -  แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
  -  แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  -  แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  -  แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  -  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
  -  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  -  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      
     เจาะแนวข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายแต่ละข้อ

จัดทำโดย    ดร. สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง   
                 สถาบัน The Best Center