ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
328  คน

3218  คน

54293  คน

2152775  คน

22584627  คน
เริ่มเมื่อ 2015-01-26

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 
BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

           BC-077 เจาะข้อสอบ พนักงานพัสดุ 1-2 

 

BC-077
เจาะข้อสอบ
พนักงานพัสดุ 1-2
ราคา 150 บาท

BC-077


   ราคา พิเศษ 150 บาท

  ประกอบด้วย
   
  -  แนวข้อสอบ งานพัสดุ
  -  แนวข้อสอบ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  -  แนวข้อสอบ พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  -  แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
  -  แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
  -  แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  -  แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  -  แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  -  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
  -  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  -  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      
     เจาะแนวข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายแต่ละข้อ

จัดทำโดย    ดร. สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง   
                 สถาบัน The Best Center