ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
1  คน

3218  คน

53965  คน

2152447  คน

22584299  คน
เริ่มเมื่อ 2016-02-10

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 

 
BC-4218
คู่มือ+ข้อสอบ
นิติกร
สำนักงานศาลยุติธรรม
     ออกใหม่ปี 58 
 
..............................................
 

BC-3181
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด

****************************

 

BC-3754
คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด 2558

*****************************

 

BC-3808
คู่มือเตรียมสอบ
กรมราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานอบรม
และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
(ผู้ต้องขังชายและหญิง)


***************************

 

BC-3747
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

****************************

 

BC-3778
คู่มือเตรียมสอบ
ครู
ความรอบรู้

****************************


 

BC-3723
เจาะข้อสอบ
ปลัดอำเภอ


*****************************************

 

BC-3662
คู่มือเตรียมสอบ
เตรียมทหาร 4 เหล่า


*******************************************

 

BC-3693
คู่มือเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายป้องกันปราบปราม
ใหม่ปี 2558


*********************************************

 
BC-3327
เจาะข้อสอบ
รองสารวัตร
สายนิติกร
ชั้นสัญญาบัตร 

***********************************
 
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
กรมบังคับคดี
 
***************************

                    

BC-2993
เจาะข้อสอบ
นายสิบตำรวจ
สายปราบปราม
ออกใหม่ล่าสุด 57 นี้้

------------------------------------------------------

BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

           SK-018 ชุดรวมข้อสอบรัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์

 

SK-018
ชุดรวมข้อสอบ
รัฐศาสตร์-
รัฐประศาสนศาสตร์
ราคา 120 บาท

SK-018


    ชุดรวมข้อสอบรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

    เพื่อสอบเข้าศึกษาปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ม.รามคำแหง, ม. เกษตรศาสตร์, ม. เขียงใหม่ ม. สงขลานครรินทร์ ม. ศรีปทุม ฯลฯ

   ข้อสอบใหม่ล่าสุด !!!! ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน
   รวมข้อสอบที่แยกเป็นหมวดหมู่
   คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่จะเรียน รศ., รปศ.
  
   
    ประกอบด้วย
   
    ส่วนที่  1  ข้อสอบรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
          ตัวอย่างข้อสอบรัฐประศาสนาศาสตร์ (1)
          เฉลยข้อสอบชุดที่ 1
          ตัวอย่างข้อสอบรัฐประศาสนาศาสตร์ (2)
          เฉลยข้อสอบชุดที่ 2
          ตัวอย่างข้อสอบรัฐศาสตร์ (3) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          ตัวอย่างข้อสอบรัฐประศาสนศาสตร์ (4) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          เฉลยข้อสอบชุดที่ 4
          ตัวอย่างข้อสอบรัฐศาสตร์ (5) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          เฉลยข้อสอบชุดที่ 5
          ตัวอย่างข้อสอบรัฐศาสตร์ (6) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          เฉลยข้อสอบชุดที่ 6

    ส่วนที่  2  ชุดรวมข้อสอบรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
           หมวดที่  1  แนวข้อสอบวิชารัฐศาสตร์
           หมวดที่  2  แนวข้อสอบวิชากฎหมาย
           หมวดที่  3  แนวข้อสอบวิชาเศรษฐศาสตร์
           หมวดที่  4  แนวข้อสอบวิชาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา -
                           -จิตวิทยา
           หมวดที่  5  แนวข้อสอบวิชาระเบียบวิธีวิจัย-คณิตศาสตร์
           เฉลยข้อสอบหมวดที่ 1 - 5
           หมวดที่  6  แนวข้อสอบอัตนัยวิชารัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์
    ส่วนที่  3  ตัวอย่างบทความภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้าปริญญาโท
            The Nation-State and Nationalism
            Implementation and Bureaucratic Politics
            Two "Corporatism" and the State
            Decentralization of Power VS Democratic Demand

   ราคา พิเศษ 120 บาท


   จัดทำโดย......บริษัท สกายบุ๊คส์ จำกัด
   จำหน่ายโดย...www.thebestcenter.com