ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
445  คน

3218  คน

54410  คน

2152892  คน

22584744  คน
เริ่มเมื่อ 2015-01-28

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 
BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

           SK-018 ชุดรวมข้อสอบรัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์

 

SK-018
ชุดรวมข้อสอบ
รัฐศาสตร์-
รัฐประศาสนศาสตร์
ราคา 120 บาท

SK-018


    ชุดรวมข้อสอบรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

    เพื่อสอบเข้าศึกษาปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า), ม.รามคำแหง, ม. เกษตรศาสตร์, ม. เขียงใหม่ ม. สงขลานครรินทร์ ม. ศรีปทุม ฯลฯ

   ข้อสอบใหม่ล่าสุด !!!! ที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน
   รวมข้อสอบที่แยกเป็นหมวดหมู่
   คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสำหรับผู้ที่จะเรียน รศ., รปศ.
  
   
    ประกอบด้วย
   
    ส่วนที่  1  ข้อสอบรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
          ตัวอย่างข้อสอบรัฐประศาสนาศาสตร์ (1)
          เฉลยข้อสอบชุดที่ 1
          ตัวอย่างข้อสอบรัฐประศาสนาศาสตร์ (2)
          เฉลยข้อสอบชุดที่ 2
          ตัวอย่างข้อสอบรัฐศาสตร์ (3) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          ตัวอย่างข้อสอบรัฐประศาสนศาสตร์ (4) : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          เฉลยข้อสอบชุดที่ 4
          ตัวอย่างข้อสอบรัฐศาสตร์ (5) : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          เฉลยข้อสอบชุดที่ 5
          ตัวอย่างข้อสอบรัฐศาสตร์ (6) : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          เฉลยข้อสอบชุดที่ 6

    ส่วนที่  2  ชุดรวมข้อสอบรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
           หมวดที่  1  แนวข้อสอบวิชารัฐศาสตร์
           หมวดที่  2  แนวข้อสอบวิชากฎหมาย
           หมวดที่  3  แนวข้อสอบวิชาเศรษฐศาสตร์
           หมวดที่  4  แนวข้อสอบวิชาสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา -
                           -จิตวิทยา
           หมวดที่  5  แนวข้อสอบวิชาระเบียบวิธีวิจัย-คณิตศาสตร์
           เฉลยข้อสอบหมวดที่ 1 - 5
           หมวดที่  6  แนวข้อสอบอัตนัยวิชารัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์
    ส่วนที่  3  ตัวอย่างบทความภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้าปริญญาโท
            The Nation-State and Nationalism
            Implementation and Bureaucratic Politics
            Two "Corporatism" and the State
            Decentralization of Power VS Democratic Demand

   ราคา พิเศษ 120 บาท


   จัดทำโดย......บริษัท สกายบุ๊คส์ จำกัด
   จำหน่ายโดย...www.thebestcenter.com