ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
1  คน

3218  คน

53965  คน

2152447  คน

22584299  คน
เริ่มเมื่อ 2016-01-13

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 

 
BC-4218
คู่มือ+ข้อสอบ
นิติกร
สำนักงานศาลยุติธรรม
     ออกใหม่ปี 58 
 
..............................................
 

BC-3181
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด

****************************

 

BC-3754
คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด 2558

*****************************

 

BC-3808
คู่มือเตรียมสอบ
กรมราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานอบรม
และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
(ผู้ต้องขังชายและหญิง)


***************************

 

BC-3747
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

****************************

 

BC-3778
คู่มือเตรียมสอบ
ครู
ความรอบรู้

****************************


 

BC-3723
เจาะข้อสอบ
ปลัดอำเภอ


*****************************************

 

BC-3662
คู่มือเตรียมสอบ
เตรียมทหาร 4 เหล่า


*******************************************

 

BC-3693
คู่มือเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายป้องกันปราบปราม
ใหม่ปี 2558


*********************************************

 
BC-3327
เจาะข้อสอบ
รองสารวัตร
สายนิติกร
ชั้นสัญญาบัตร 

***********************************
 
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
กรมบังคับคดี
 
***************************

                    

BC-2993
เจาะข้อสอบ
นายสิบตำรวจ
สายปราบปราม
ออกใหม่ล่าสุด 57 นี้้

------------------------------------------------------

BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

          BC-021 แบบทดสอบภาคไวยากรณ์+คำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ

 

BC-021
English
Grammar
Tests
แบบทดสอบ
ภาคไวยากรณ์
+คำศัพท์
พื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ
รวมเจาะข้อสอบ
พร้อมเทคนิค
เฉลยอธิบาย
อย่างละเอียด
เข้าใจง่าย 
ราคา 299 บาท

BC-021


   
   Engish Grammar Tests
   แบบทดสอบไวยากรณ์ + คำศัพท์พื้นฐานภาษอังกฤษ
   รวมเจาะข้อสอบพร้อมเทคนิคเฉลยอธิบายอย่างละเอียดเข้าใจง่าย

    เหมาะสำหรับ
    -  สอบวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ ม. 4-5-6
    -  สอบประจำภาคเรียนหรือผู้เรียน EN 101, EN 102
    -  การศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยม
    -  สอบ TOEFL สอบชิงทุน ก.พ. หรือศึกษาต่อต่างประเทศ
    -  สอบศึกษาต่อปริญญาโท ทางด้านภาษาอังกฤษ

   ประกอบด้วย

  1.  แนวข้อสอบคำนาม (Nouns)
        -  ประเภทคำนาม
        -  พจน์ของคำนาม
   2.  แนวข้อสอบคำนำหน้านาม (Determiners)
        -  Article
        -  คำนำหน้าคำนามที่บอกปริมาณ
        -  แบบทดสอบความ
   3.  แนวข้อสอบคำสรรพนาม (Pronouns)
        -  บุรุษสรรพนาม (Personal Pronouns)
        -  คำสรรพนามที่ขึ้นต้นด้วย It is/ It was
        -  คำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและคำสรรพนามชี้เฉพาะ
        -  ประพันธ์สรรพนาม (Relative Pronouns)
        -  สรรพนาม one, ones
   4.  แนวข้อสอบคำกริยาสอดคล้องกับประธานและคำกริยา
        -  แบบทดสอบที่ 1
        -  แบบทดสอบที่ 2
        -  แบบฝึกหัดที่ 1 - 10
   5.  แนวข้อสอบคำกริยามีกรรม ไม่มีกรรม กริยาเชื่อมความ
        (Transitive, Intransitive Verb and Linking Verb)
   6.  แนวข้อสอบคำกริยาช่วย (Modals or Helping Verb)
         - can,could,be able to, และ may, might
         - must และ have to
         -  should และ outght to
   7.  แนวข้อสอบ Verb to be, Verb to do, Verb to have
   8.  แนวข้อสอบคำกริยา + Ving, Verb มี to และไม่มี to
   9.  แนวข้อสอบคุณศัพท์ (Adjective)
  10. แนวข้อสอบคำคุณศัพท์ในรูป Present Partiiple (Ving)
        หรือ Past Participle (V3)
  11. แนวข้อสอบคำนามประสม  (Compound Noun)
  12. แนวข้อสอบการเรียงคำคุณศัพท์
  13. แนวข้อสอบคำคุณศัพทเปลี่ยนรูป
  14. แนวข้อสอบคำกริยาวิเศษณ์ (Adverbs)
  15. แนวข้อสอบการเปรียบเทียบคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์
  16. แนวข้อสอบ Tenses
         -  Present Simple Tense
         -  Present Continuous Tense
         -  Present Perfect Tense/ Present Perfect Continuous Tense
         -  Past Simple Tense
         -  Past Continuous Tense
         -  Past Perfect Tense / Past Perfect Continuous Tense
         -  Future Simple Tense
         -  Future Continuous Tense
         -  Future Perfect /Future Perfect Continuous Tense
         -  Test 1 ถึง Test 5
  17. แนวข้อสอบ as if , as though
  18. แนวข้อสอบ wish
  19. แนวข้อสอบกลุ่มสมมติ Subjunctive เพิ่มเติม และ suppose
  20. แนวข้อสอบกริยาไม่ใช้รูป Present Progressive
  21. แนวข้อสอบกริยาที่มีรูปคล้ายกัน
  22. แนวข้อสอบ Tag-question
  23. แนวข้อสอบกริยา have และกริยาอื่นที่คล้ายกัน
  24. แนวข้อสอบประโยคเดี่ยว ประโยครวม และประโยคซ้อน
  25. แนวข้อสอบคำศัพท์พื้นฐาน
         - แบบทดสอบคำศัพท์เหมือน
         - แบบทดสอบการเติมคำศัพท์ชุดที่ 1 และชุดที่ 2
  26.  Test 1 120 ข้อพร้อมเฉลย
  27.  Test 2 120 ข้อพร้อมเฉลย
  28.  Test 3 120 ข้อพร้อมเฉลย
  29.  Test 4 120 ข้อพร้อมเฉลย
  30.  Test 5 120 ข้อพร้อมเฉลย
  31.  Test 6 120 ข้อพร้อมเฉลย
  32.  Test 7 120 ข้อพร้อมเฉลย
  33.  Test 8 120 ข้อพร้อมเฉลย
  34.  Test 9 120 ข้อพร้อมเฉลย
 
ราคา พิเศษ 225 บาท
 
จัดทำโดย    ติวเตอร์กุ้ง    สถาบัน The Best Center