คอร์สไปรษณีย์-นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

เปิดติวเข้มข้น !!!!! นายร้อยตำรวจสัญญาบัตร ทั้งภายในและภายนอก ทุกสายงาน ปป. อก. สอบสวน

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์
เวลา 09.30- 17.30 น.

เริ่มติววันเสาร์ที่ 12 ธ.ค. 58 นี้้
add_policenairoi500

    เปิดติวทางไปรษณีย์ !!!!
นายร้อยตำรวจสัญญาบัตร
(ภายใน)

สำหรับสายปราบปราม ติวครบทุกเนื้อหาที่ออกสอบ
1 ประมวลกฎหมายอาญา
2 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
3 กฎหมายลักษณะพยาน
4 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547  และกฎ ก.ตรที่เกี่ยวข้อง
–  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2547
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2547
– กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551
5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

สำหรับสายอำนวยการ มีครบทุกเนื้อหาที่ออกสอบเช่นกัน

อัตราค่าติวสด     8,900 บาท
คอร์สไปรษณีย์   5,500 บาท

VCD 20 กว่าแผ่นพร้อม เอกสารประกอบการฟัง VCD + ข้อสอบเด็ด  ฟรี !!!!! ทุกชุด

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

คู่มือเตรียมสอบกรมสรรพากร