คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ใหม่ปี 2560 BC-7844

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือสอบนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ใหม่ปี 2560 BC-7844

สารบัญ

*ประวัติความเป็นมา  พันธกิจ ภารกิจ โครงสร้าง

*ความรู้ด้านระบาดวิทยาและหลักสถิติเบื้องต้น                                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับกับโรค/ภัยและการป้องกันควบคุมโรค/ภัย                                                                             

*พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535                                                                                                        

                –  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535                                                                        

*พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                                                                    

                –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558                                                                 

*พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                                                        

                –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทั่วไป                                                                                                                           

*พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551                                                                                  

                –  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551                                           

*พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560                                                                                           

                –แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560                                                  

                –แนวข้อสอบ ระบาดวิทยา                                                                                                                          

                –แนวข้อสอบ การบริหารโครงการ                                                                                                           

                –แนวข้อสอบ ด้านสารสนเทศ                                                                                                                      

                จาะแนวข้อสอบรวม นักวิชาการสาธารณสุข                                                                                        

 

 หนา  267  หน้า

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด *หาหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการไม่พบ กรุณาโทรสอบถาม
Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 หรือ คลิกที่นี่

RSS งานราชการน่าสนใจ