ติวเข้ม!!สอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ติวเข้ม!! สอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

กฟผ. ปี 2560

ระดับ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี-ป.โท

ติววิชาที่ทุกตำแหน่งต้องสอบ

ติวทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-16.30 น.

เริ่มติววันแรกเสาร์ที่ 21 มกราคม 2560

ค่าติว 3,900 บาท เอกสารแจกฟรี!!

เนื้อหาการติว

  • ติวความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
  • ติวคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)
  • ภาษาอังกฤษ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตรับสมัครพนักงานทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16-31 มกราคม 2560 สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวช.-ปวส.-ป.ตรี-ป.โท

  • อัตราทั่วไป : ผู้สมัครสามารถปฏิบัติงานได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. กำหนด
  • อัตราภูมิภาค : ผู้สมัครต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ผู้สมัครเลือกตามประกาศรับสมัครงาน ทั้งนี้ ผู้สมัคร หรือบิดา หรือมารดา จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้่นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนด ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ในวันที่สมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24 มีนาคม 2560 และจะดำเนินการสอบข้อเขียนวันที่ 2 เมษายน 2560

เลขที่บัญชี ธนาคาร โอนเงิน

รถเข็น