นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สนง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม BC-7752

260.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-7752  นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ สนง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สารบัญ

ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2551

แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

ความรู้ด้านการบัญชี

ความรู้ด้านการเงิน

การจัดทำแผนงาน

การวิเคราะห์และวางแผน การประสานงาน และการจัดการงาน

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพ.ศ. 2558

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540

เจาะข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เจาะข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี

เจาะข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด *หาหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการไม่พบ กรุณาโทรสอบถาม
Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 หรือ คลิกที่นี่

RSS งานราชการน่าสนใจ