BC-7288 คู่มือสอบครูวิชาเอกประถมศึกษา ใหม่ปี 2560

200.00 ฿

เจาะสรุปเนื้อหาและเจาะข้อสอบครูใหม่ปี 2560

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ฺBC-7288  คู่มือสอบครูวิชาเอกประถมศึกษา

สารบัญ

*การจัดการเรียนรู้                                                                                                            

*หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551                                            

*นวัตกรรมการเรียนรู้                                            

*ทฤษฎีการศึกษา        

*บทบาทหน้าที่ของครู                                                                                                        

           –  เจาะข้อสอบรวม วิชาเอกประถมศึกษา       415 ข้อ                                             

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

คู่มือเตรียมสอบกรมสรรพากร