BC-3099 คู่มือ+ ข้อสอบ นักบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

250.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คู่มือ   + ข้อสอบ
นักบริหารงานทั่วไป
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
          ความรู้เฉพาะตำแหน่ง


ประกอบด้วย

    –  การบริหารงานทั่วไป
–  การบริหารธุรกิจทั่วไป
–  การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
–  บทบาทการบริหารงานสำนักงาน
–  โครงสร้างองค์การของสำนักงาน
–  การจัดการพืนที่สำนักงาน
–  ปัจจัยทางกายภาพในสำนักงาน

       –  เครื่องใช้สำนักงาน
–  หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน
–  เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน
–  การบริหารงานเอกสาร
–  การจัดทำรายงาน
–  การควบคุมและการกำหนดมาตรฐาน
–  งานเลขานุการ
–  การวางแผน
–  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
–  การเก็บรวบรวมข้อมูล
–  การควบคุมงาน
–  เจาะขอสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
–  เจาะข้อสอบระเบียนสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
       –   เจาะข้อสอบ  หลักการบริหารงานทั่วไป

 

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด *หาหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการไม่พบ กรุณาโทรสอบถาม
Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 หรือ คลิกที่นี่

RSS งานราชการน่าสนใจ