Sale!
คู่มือเตรียมสอบป้องกั

BC-6670 คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม.

250.00 ฿ 225.00 ฿

ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

รายละเอียดสินค้า

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-6670  คู่มือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กทม.
ประกอบด้วยเนื้อหา พรบ และเจาะข้อสอบ

*พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

              –  แนวข้อสอบ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*พระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2518 และแก้ไขเพิ่มเติม

               –  แนวข้อสอบ พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*งานช่างรังวัด

งานช่างเขียนแบบ

*การออกแบบ และการกำหนดรายการ       

*งานถอดแบบ และประเมินราคา

*การควบคุมงานก่อสร้าง

*การวางแผนงานโครงการก่อสร้าง

*การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

*การระบายน้ำและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

*การให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการเอกชน หรือประชาชนทั่วไป

               –  แนวข้อสอบ นายช่างโยธา

สถาบันติว THE BEST CENTER
สำนักงานเลขที่ 2145/7 ซ.รามคำแหง 43/1 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
Thebestcenter.com | DEV.129jump.com
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook