BC-7462 คู่มือสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ออกใหม่ปี 2560 BC-7462

270.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

BC-7462 คู่มือสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร

สารบัญ

-ประวัติกรมสรรพากร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่

-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร                                                                                  

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                           

ภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                                

ภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                                       

ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                      

อากรแสตมป์                                                                                                         

        *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร ชุดที่ 1.                      

          *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร ชุดที่ 2.                      

          *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร ชุดที่ 3.                      

          *เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร ชุดที่ 4.                      

          *เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ข่าวสารด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี      

          *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1.                                                                      

          *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2.                                                                       

          *เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3.                                                                       

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด *หาหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการไม่พบ กรุณาโทรสอบถาม
Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 หรือ คลิกที่นี่

RSS งานราชการน่าสนใจ