V-002 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสนับสนุนงานนิติบัญญัติด้านวิชาการ หน่วยที่ 22

220.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ประกอบด้วย

1. แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่3 (พ.ศ.2555-2559) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
2. ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
3. ประวัติวุฒิสภา
4. องค์ประกอบและที่มาของวุฒิสภา
5. ความรู้ในวงงานรัฐสภา
6. การให้บริการวิชาการด้านกระบวนการนิติบัญญัติ
7. การพิจารณาของวุฒิสภากับการควบคุมบริหารราชการแผ่นดิน
8. คณะกรรมาธิการและอำนาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมาธิการ
9. เจาะข้อสอบหมวดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรแห่งราชอาญาจักรไทย 2550
10. เจาะข้อสอบความรอบรู้เกี่ยวกับรัฐสภา
11. แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญ 2550

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด *หาหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการไม่พบ กรุณาโทรสอบถาม
Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 หรือ คลิกที่นี่

RSS งานราชการน่าสนใจ