VCD-1 นายร้อยตำรวจ สายอำนวยการ

4,500.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ชุด VCD พร้อมเอกสารประกอบการVCD
รวมทั้งชุดมี 21 แผ่น

ราคา พิเศษ 4,500 บาท

ประกอบด้วย

1.  ภาษาไทย
2.  พรบ. ตำรวจแห่งชาติ 2547
3.  แนวข้อสอบ พรบ. ตำรวจแห่งชาติ 2547
4.  ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
5.  พรฎว่าด้วยหลักเกณฑ์บ้านเมืองที่ดี
6.  จริยธรรม / กฎ กตร. ประมวลจริยธรรม
7.  คอมพิวเตอร์
8.  ระเบียบความลับ

รถเข็น


หนังสือยอดนิยม