VCD-2 นายร้อยตำรวจ สายปราบปราม

4,500.00 ฿

รายละเอียด

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

ชุด VCD พร้อมเอกสารประกอบ

ราคา พิเศษ 4,500 บาท

ประกอบด้วย

1.  พรฎว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.  กฎหมายอาญา
3.  สรุปประมวลกฎหมายอาญา
4.  แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
5.  วิธีพิจารณาความอาญา
6.  ข้อสอบวิธีพิจารณาความอาญา
7.  กฎหมายลักษณะพยาน
8.  แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน
9.  กฎ กตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
10. กฎ กตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินและการสืบสวน
11. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ
12. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
13. แผนพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2555

  จัดทำโดย…….ดร.สิงห์ทอง บัวชุม
สถาบัน The Best Center

สามารถเลือกรูปแบบการจัดส่งหนังสือ/คู๋มือที่สั่งซื้อทางไปรษณีย์ หรือ จัดส่งเป็น E-book ทางอีเมล์ในรูปแบบไฟล์ PDF ทางอีเมล์

รายละเอียดคลิกที่นี่!!

รถเข็น

มีบริการ E-Book ดาวน์โหลด *หาหนังสือ/คอร์สติวที่ต้องการไม่พบ กรุณาโทรสอบถาม
Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: 0627030008 หรือ คลิกที่นี่

RSS งานราชการน่าสนใจ