ศูนย์รวมครบวงจร ติว ป.ตรี - โท - เอก - Inter ทุกมหาวิทยาลัย : ทุกหน่วยราชการ : ชีทสรุป ม.ราม : ชีทเฉลยข้อสอบ ม.ราม คลังข้อสอบเข้ารับราชการ คู่มือเตรียมสอบราชการ คู่มือ ป.โท บริหารธุรกิจ ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


ล๊อคอิน ID

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่านคลิกที่นี้

 

 


 

 สถิติวันนี้

 สถิติ เมื่อวาน 

 สถิติเดือน นี้ 

สถิติปีนี้ 

สถิติทั้งหมด
1  คน

3218  คน

53965  คน

2152447  คน

22584299  คน
เริ่มเมื่อ 2016-02-10

    คู่มือสอบ ติด TOP TEN ขายดี 

 
BC-4218
คู่มือ+ข้อสอบ
นิติกร
สำนักงานศาลยุติธรรม
     ออกใหม่ปี 58 
 
..............................................
 

BC-3181
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด

****************************

 

BC-3754
คู่มือรวมแนวข้อสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3
ใหม่ล่าสุด 2558

*****************************

 

BC-3808
คู่มือเตรียมสอบ
กรมราชทัณฑ์
เจ้าพนักงานอบรม
และฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน
(ผู้ต้องขังชายและหญิง)


***************************

 

BC-3747
คู่มือเตรียมสอบ
ภาค ก.
ก.พ.ระดับ 3

****************************

 

BC-3778
คู่มือเตรียมสอบ
ครู
ความรอบรู้

****************************


 

BC-3723
เจาะข้อสอบ
ปลัดอำเภอ


*****************************************

 

BC-3662
คู่มือเตรียมสอบ
เตรียมทหาร 4 เหล่า


*******************************************

 

BC-3693
คู่มือเตรียมสอบ
นายสิบตำรวจ
สายป้องกันปราบปราม
ใหม่ปี 2558


*********************************************

 
BC-3327
เจาะข้อสอบ
รองสารวัตร
สายนิติกร
ชั้นสัญญาบัตร 

***********************************
 
คู่มือเตรียมสอบ
นิติกร
กรมบังคับคดี
 
***************************

                    

BC-2993
เจาะข้อสอบ
นายสิบตำรวจ
สายปราบปราม
ออกใหม่ล่าสุด 57 นี้้

------------------------------------------------------

BC-3006
คู่มือเตรียมสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สพฐ.10
ออกแล้ว    
------------------------------------------------

 BC-3013
เจาะข้อสอบ
กลุ่มงานเทคนิค
สทส. 8 และ บ.ตร.9

 ****************************************


 

 

           ติวภาค ก. ก.พ. ความรู้ความสามารถทัวไป


ติวปูพื้นฐาน!!! 

รับประกันคุณภาพ

  ภาค ก. ก.พ. ทุกระดับ
สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวในระยะยาว
เริ่มติวปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น
เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้่ดีกว่าไปเร่งในวันใกล้สอบ

   และเปิดติวสำหรับผู้ที่ผ่านภาค ข

                 ติวทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.30
  

             วิชาคณิตศาสตร์           เวลา  09.00 - 12.00
             วิชาภาษาไทย               เวลา  12.30 - 15.30
             วิชาภาษาอังกฤษ          เวลา  15.30 - 18.00


 
ฟังสอนสดในห้องเรียน      ค่าเรียนตลอดเทอม  
  ทุกระดับ   ราคา  4,900  บาท
  
                เอกสารประกอบการเรียนฟรี !  ทุกชุด

           เรียนทางไปรษณีย์                    2,500  บาท
                     เป็นชุด VCD พร้อมคู่มือสอบเจาะข้อสอบ 3 เล่ม

ทุกคอร์สเรียน ติวต่อเนื่องจนใกล้จะสอบ แล้วเข้าติวสรุปฟรี !!! ก่อนสอบอีก

       


       

           


    หลักสูตรที่สอบ

      ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

  1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
       (1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
             ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ  และ
       (2) ความสามารถด้านเหตุผล
             ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

  2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
      
(1) ความเข้าใจภาษา
             ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความ และ
       (2) การใช้ภาษา
             ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

  3. ทดสอบภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
        โดยวิธีการสอบข้อเขียน เป็นการสอบเพื่อวัดความสามารถด้านการพูด เขียน
อ่าน และฟังภาษาอังกฤษ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

             
        ติวโดย อ. ชัย (อันดับหนึ่งในด้านคณิตศาสตร์)  อ. ตั๊ก และทีมงานที่มีคุณภาพ หลายท่าน ที่สอนด้วยเทคนิคการคิดลัด ทำข้อสอบได้เร็ว ใช้เวลาน้อยที่สุด ถูกต้องแม่นยำด้วยเทคนิค และมีประสบการณ์ในการสอนมานานรับประกันคุณภาพ 100 %

         
       พร้อมแจกเอกสารฟรีทุกชุดที่เข้าเรียน

 

PT-051      
                                                                           
     
ชุดเตรียมสอบ ก.พ.
1-2 -3
ประกอบเนื้อหาแนวข้อสอบ

พร้อม CD
เนื้อหา เจาะลึก เข้มข้น
ราคาทั้งชุด 2,500 บาท (ค่าจัดส่งฟรี)
                                              

ประกอบด้วย
1คู่มือตีแผ่ข้อสอบจริง เป็น VCD 10 แผ่นพร้อมคู่มือประกอบ VCD 1 ชุด 
2. เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก. ระดับ 1-2 (อนุปริญญา, ปวช., ปวส.) 

PT-0322 :

    

ชุด VCD ตีแผ่ข้อสอบ
ภาค ก. ระดับ 3
จัดทำโดย สถาบัน  The Best Center
ราคาทั้งชุด 2,500บาท (ค่าจัดส่งฟรี)
                                                     

เนื้อหา เจาะลึก เข้มข้น
ประกอบด้วย VCD  1 ชุดและคู่มือ 3 เล่ม
 1 คู่มือตีแผ่ข้อสอบจริง เป็น VCD 10 แผ่นพร้อมคู่มือประกอบ VCD 1 ชุด
  2 คู่มือพิชิตข้อสอบ หน่วย 3 ภาคความรู้ความสามารถท้วไป
  3.  เคล็ด(ไม่)ลับข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3
 4
เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. 3PT-048 : 

 

ชุด VCD
ภาค ก. ระดับ 4
จัดทำโดย สถาบัน 
The Best Center 

ประกอบด้วย

  *** 
1.ชุด VCD จำนวน 8 แผ่นพร้อมคู่มือประกอบ 
       2.เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก. ระดับ 4 (ปริญญาโท) 
       3.เคล็ด(ไม่)ลับข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป 

    ***     สถาบันจำหน่ายคงเหลือเพียง 2,900 บาท ค่าจัดส่งฟรี 

            
                   

        
       -  สนใจสอบถามรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ 02-3186868 ต่อ 11,12 

***  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วสำหรับท่านที่สนใจสามารถเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการ แล้วชำระค่าเรียนผ่านธนาคารได้ทันทีโดยผ่านการโอนเงินทางเอทีเอ็มแล้วนำใบเสร็จรับเงินหรือใบสลิบการโอนเงินนั้นแฟกซ์พร้อมเขียนที่อยู่ในใบแฟกซ์มาที่หมายเ ลข 02-7186274 หรือโทรแจ้งการโอนเงินมาที่หลายเลข 02-3186868, 02-7188861  ได้ทันที  หรือจะมาสมัครด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ก็ได้ค่ะ

               

        
 
          หากคุณกำลังมองหาสถาบันติวที่มีความเป็นมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็นอาคารที่สะอาด ห้องเรียนนั่งสบาย บรรยากาศดี ห้องนำมีหลายห้อง มีนั่งรอเรียนสะดวกสบาย  พนักงานต้อนรับเป็นกันเอง  เรารับประกันว่า The Best Center ของเราเป็นอันดับหนึ่งไม่รองใคร   พิสูจน์ได้ด้วยตัวของท่านเอง