62601
แชร์
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“กทบ.(สทบ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-27 ก.ย. 2562 รวม 95 อัตรา,

กทบ.(สทบ.) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสำนกังานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ระดับปฏิบัติการ

ด้วยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเืพ่อบรรจุเป็นพนักงาน สทบ. (หน่วยงานของรัฐ) ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2547 และ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ.2551 และ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ.2559 และคำสั่งคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ที่ 8/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วย การแบ่งส่วนงานและหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.2559 จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และวิธีการพิจารณา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานการเงินและการบัญชี

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริหารจัดการความรู้

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน

อัตราว่าง : 19 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 14 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานบริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ตรวจสอบภายใน,พนักงานการเงินและการบัญชี,พนักงานบริหารจัดการความรู้,พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน,นิติกร,พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ,พนักงานคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ,พนักงานบริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 95
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี,ขอนแก่น,ชลบุรี,เชียงใหม่,นครราชสีมา,พิษณุโลก,ร้อยเอ็ด,ราชบุรี,ลพบุรี,สงขลา,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุบลราชธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กทบ.(สทบ.)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 27 ก.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทบ.(สทบ.)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กทบ.(สทบ.)

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares
 •  
  3
  Shares
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น