แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ม.ค. -2 ก.พ. 2561

กรมการทหารช่าง เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการทหารช่าง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารช่าง กองประจำการ เหล่าทหารช่าง เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในหน่วยของส่วนกำลังรบ และส่วนวสนับสนุนการรบ เหล่าทหารช่าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 200 อัตรา โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

1.1 เพศชาย อายุไม่เกิน 25 ปี (พ.ศ.2561 ลบด้วย พ.ศ. เกิด)

1.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารช่าง อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการเหล่าทหารช่างที่จะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีเวลารับราชการอย่างน้อย 1 ปี

1.3 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษา ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง

4. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องนำหลักฐานที่ครบถ้วนมาแสดงในวันสมัครด้วยตนเอง และนำฉบับจริงมาแสดงด้วย ดังนี้

4.1 รูปถ่ายสีหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาม ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน)

4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

4.3 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา อย่างละ 2 ฉบับ

4.4 สำเนาใบสูติบัตร จำนวน 2 ฉบับ

4.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ-สกุล ของผู้สมัคร บิดา มารดา และใบมรณบัตรของบิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ

4.6 สำเนาทะเบียนสมรส หรือใบหย่า ของ บิดา มารดา จำนวน 2 ฉบับ

4.7 สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ

4.8 ใบรับรองผลการศกึษา (สำหรับบุคคลตามข้อ 3.6) จำนวน 2 ฉบับ

4.9 หลักฐานทางทหาร

4.9.1 ผู้ที่ปลดประจำการแล้ว ใช้หนังสือสำคัญ (สด.8) และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัด

4.9.2 ทหารกองประจำการที่กำหนด จะปลดฯ ใน 1 พฤษภาคม 2561 ให้ใช้หนังสือ สด.3 และ หนังสือรับรองว่ารับราชการในกองประจำการ ในปีใด ผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจำการเมื่อใด จตากผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป อย่างละ 2 ฉบับ

4.10 หลักฐานตามข้อ 4.2 ถึงข้อ 4.9 ถ่ายเอกสารใช้กระดาษขนาด เอ.4 และนำฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย

5. การรับสมัคร

5.1 สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น. และ 13.00-16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ สโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลดประจำการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)

5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์กรมการทหารช่าง

6. สอบคัดเลือกภาควิชการ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

6.1 รายงานตัว ณ โรงพลศึกษา พันบริการ กองบริการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่เวลา 10.00 น. (กรณีไม่มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

6.2 สอบข้อเขียน ณ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น.

6.3 การแต่งกาย เสื้อยืดแขนสั้นไม่มีปก กางเกงวอล์ม รองเท้ากีฬา (กรณียังไม่ปลดประจำการแต่งกายชุดเครื่องแบบ)

7. วิชาที่สอบคัดเลือก

7.1 วิชาทั่วไป 4 วิชา 60 คะแนน (ระดับความรู้ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

7.1.1 คณิตศาสตร์ 15 คะแนน

7.1.2 ภาษาไทย 15 คะแนน

7.1.3 ภาษาอังกฤษ 15 คะแนน

7.1.4 ความรู้ทั่วไป  15 คะแนน (ใช้ความรู้เรื่องข่าวสารในหน้าหนังสือพิมพ์ในรอบ 15 วันก่อนสอบ)

7.2 วิชาทหาร 1 วิชา 40 คะแนน (ขอบเขตความรู้การฝึกทหารใหม่และการฝึกตามหน้าที่)

8. ประกาศผลการสอบคัดเลือกภาควิชาการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์กรมการทหารช่าง

 

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการทหารช่าง :ตนเอง  
แหล่งที่มา: http://www.engrdept.com

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการทหารช่าง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมการทหารช่าง

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น