แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ธ.ค. 2560

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : ๑. สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
หรือแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ เพศชาย
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้
จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
8. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
วิธีสมัคร : ส่งเอกสารทาง Email : benjamaporn.n@pcd.go.th หรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ส่วนแผนงานและประมวลผล ฝ่ายตรวจและบังคับการ ชั้น 13 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
เอกสาร
๑. สำเนาบัตรประชาชน
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. สำเนาทรานสคริป
๔. Resume
๕. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
ผู้ประสานงาน : คุณเบญจมาภรณ์ นพศริ ส่วนแผนงานและประมวลผล [benjamaporn(dot)n(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายตรวจและบังคับการ โทร. 0-2298-2537
ระยะเวลารับสมัคร : 27-Nov-17 ถึง 31-Dec-17

ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านนายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมควบคุมมลพิษ

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ธ.ค. 2560

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : ๑. สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
หรือแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ เพศชาย
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้
จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
8. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
วิธีสมัคร : ส่งเอกสารทาง Email : benjamaporn.n@pcd.go.th หรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ส่วนแผนงานและประมวลผล ฝ่ายตรวจและบังคับการ ชั้น 13 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
เอกสาร
๑. สำเนาบัตรประชาชน
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. สำเนาทรานสคริป
๔. Resume
๕. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
ผู้ประสานงาน : คุณเบญจมาภรณ์ นพศริ ส่วนแผนงานและประมวลผล [benjamaporn(dot)n(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายตรวจและบังคับการ โทร. 0-2298-2537
ระยะเวลารับสมัคร : 27-Nov-17 ถึง 31-Dec-17

ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านนายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : กรมควบคุมมลพิษ

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น