แชร์
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  7
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 21 พ.ค. -30 พ.ค. 2561 รวม 171 อัตรา

การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มิสเตอร์ประปา)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (มิสเตอร์ประปา) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกร (โยธา)

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 13 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี,สงขลา

วิศวกร (ไฟฟ้า)

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน ราชบุรี

วิศวกร (เครื่องกล)

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 4 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ, ชลบุรี

วิศวกร (คอมพิวเตอร์)

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 2 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ

วิศวกร (สิ่งแวดล้อม)

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,ชลบุรี

วิศวกร (แหล่งน้ำ)

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 4 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,สุราษฎร์ธานี

นักวิทยาศาสตร์

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 2 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,จันทบุรี,ราชบุรี,เลย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 2 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,ราชบุรี

นักบัญชี

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 3 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 6 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 4 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 6 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,ชลบุรี,ตราด,ระยอง,นครราชสีมา,ประจวบคีรีขันธ์,อ่างทอง,ปทุมธานี,นครนายก,ราชบุรี,สมุทรสาคร,สงขลา,ชัยภูมิ

นักวิเคราะห์ระบบงาน

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 4 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ

บุคลากร

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 2 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,สระบุรี,ราชบุรี

เศรษฐกร

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 6 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ

นักบริหารงานทั่วไป

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 3 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,จันทบุรี

นักบริหารงานพัสดุ

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ

ช่างโยธา

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 2 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 3 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 8 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 11 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 2 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 8 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 จำนวน 4 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ,ฉะเชิงเทรา,ตราด,นครนายก,สิงห์บุรี,นครราชสีมา,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,สระบุรี,นครปฐม,ประจวบคีรีขันธ์,กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,สมุทรสาคร,ราชบุรี,สุราษฎร์ธานี,ระนอง,ชัยภูมิ,ยโสธร,เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน,พะเยา

ช่างไฟฟ้า

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน สมุทรสงคราม,ระนอง

พนักงานการเงินและบัญชี

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 3 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 8 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 5 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 9 จำนวน 3 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี,ฉะเชิงเทรา,สระบุรี,ปทุมธานี,นครนายก,พระนครศรีอยุธยา,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสาคร,พังงา,หนองคาย,เชียงราย,แพร่

พนักงานพัสดุ

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 2 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี,สมุทรสาคร,อุดรธานี

นิติกร

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน สระบุรี,ราชบุรี,ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ช่างโยธา (มิสเตอร์ประปา)

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 2 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 6 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน อ่างทอง,สมุทรสาคร,ชัยภูมิ

ช่างเครื่องกล

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 3 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน ราชบุรี

นักประชาสัมพันธ์

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 1 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี,สุราษฎร์ธานี,สงขลา

วิทยากรฝึกอบรม

 • สังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ จำนวน 1 อัตรา
 • พื้นที่ปฏิบัติงาน จ.เชียงใหม่

ตำแหน่ง: รวม171อัตรา,บุคลากร,นักบริหารงานทั่วไป,นักบริหารงานพัสดุ,นักบัญชี,นักวิเคราะห์ระบบงาน,นักวิทยาศาสตร์,เศรษฐกร,วิศวกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,ช่างโยธา,ช่างไฟฟ้า,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานพัสดุ,นิติกร,เจ้าหน้าที่ช่างโยธา,ช่างเครื่องกล,นักประชาสัมพันธ์,วิทยากรฝึกอบรม
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 171
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยภูมิ,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตราด,นครนายก,นครปฐม,นครราชสีมา,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,แพร่,ยโสธร,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,เลย,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,หนองคาย,อุดรธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน การประปาส่วนภูมิภาค :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. – 30 พ.ค. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 มิ.ย. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “การประปาส่วนภูมิภาค

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : การประปาส่วนภูมิภาค

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  7
  Shares
 •  
  7
  Shares
 • 7
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น