คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คลิปติวฟรี ภาค ก. ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ นอกจากใช้ในการสอบภาค ก. ก.พ. แล้วยังสามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อเตรียมสอบ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ฯลฯ ที่มีวิชาภาษาอังกฤษบรรจุในหลักสูตรการสอบแข่งขัน

บรรยายโดยติวเตอร์กุ้ง ติวเตอร์ชื่อดังที่ น.ศ.รามคำแหง รู้จักกันดียิ่ง ด้วยตำนานการติววิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับสูง ยาวนานกว่า 30 ปี บรรยายนักศึกษาครั้งละนับพันคน

ท่านที่ต้องการ DVD พร้อมคู่มือชุดนี้ คลิกที่นี่ หรือ หากต้องการ DVD ชุดนี้พร้อมวิชาคณิตศาสตร และภาษาไทย เพื่อเตรียมสอบภาค ก. ก.พ. แบบชุดเดียวครบหลักสูตรการสอบ ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่นะคะ