คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

คลิปติวตัดมาจาก DVD ชุดติวเจาะข้อสอบ รายละเอียดคลิกทีนี่ เหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบภาค ก. ก.พ. และใช้เป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบแข่งขันเข้ารับราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทุกหน่วยงาน

วิชาความสามารถทั่วไป ภาค ก. ก.พ.

วิชาภาษาไทย ภาค ก. ก.พ.