คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“มรภ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 1 มิ.ย. -30 มิ.ย. 2559 |ตำแหน่งวิชาการ

มรภ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: ตำแหน่งวิชาการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: 24,600-30,000
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน มรภ.อุดรธานี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มรภ.อุดรธานี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“มรภ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 4 พ.ค. -16 พ.ค. 2559 |ครู (สังคมศึกษา)

มรภ.อุดรธานี เปิดรับสมัครสอบ

รายละเอียดวุฒิ : 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศึกษา /การสอนสังคมศึกษา
2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครู และต้องมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่าอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครูมาแสดงด้วย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : งานสอน
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้
ทักษะ/สมรรถนะ : หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขัน
ผู้สมัครสอบจะได้รับการประเมินสมรรถนะ (คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน) ดังต่อไปนี้
๖.๑ ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ประเมินความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่รับสมัคร โดยวิธีการสอบข้อเขียน จำนวน ๑๐๐ คะแนน (หลักสูตรการสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)
๖.๒ ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียนหรือปฏิบัติ จำนวน ๑๐๐ คะแนน (หลักสูตรการสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)
๖.๓ ด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ จำนวน ๑๐๐ คะแนน (หลักสูตรการสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะดำเนินการประเมินตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ก่อน หากผ่านการประเมินตามข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ จึงมีสิทธิเข้าประเมินตามข้อ ๖.๓ ต่อไป

ตำแหน่ง: ครู (สังคมศึกษา)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 17,290-18,330
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน มรภ.อุดรธานี :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง มรภ.อุดรธานี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |