แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สพฐ. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-26 ก.พ. 2561

สพฐ. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. หน้าที่รับผิดชอบและรายละเอียดการจ้าง
 2. งานจัดเก็บข้อมูล

1.1  ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูล และบันทึกข้อมูลรายละเอียดข้อมูลของงาน

1.2  บันทึกความคืบหน้าของงาน มีการบันทึกการดำเนินการและความคืบหน้าของงาน

 1.  งานตรวจสอบและรายงานข้อมูล

การตรวจสอบและรายงานข้อมูลรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่นในข้อมูลของหน่วยงานที่มีการบันทึกและจัดเก็บ ที่ต้องประสานร่วมกัน

 1. งานจัดทำรายงานสถิติข้อมูล

3.1  จัดทำแผนคัดกรองแบ่งแยกประเภทของเรื่อง รายละเอียดของเรื่องร้องเรียน เรื่องวินัยที่อยู่ในการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3.2  จะทำสถิติข้อมูลเป็นรายเดือน

 1.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง จำนวน 2 อัตรา

ค่าตอบแทน เดือนละ  12,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

การรับสมัคร

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตัวเอง ได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัยและวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561  ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561  ในวันและเวลาราชการ

หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

 1. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรอง จำนวน 1 ฉบับ
 2. ระเบียบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
 5. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x 1.5 นิ้ว โดยสารไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป สำหรับติดใบสมัคร

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 12,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สพฐ. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 16 มี.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สพฐ. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สพฐ.

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น