แชร์
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-1 เม.ย. 2561 รวม 82 อัตรา

สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา เปิดรับสมัครสอบ

 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรในพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จำนวน 32 ตำแหน่ง 82 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 29 ตำแหน่ง 67 อัตรา

ประเภทผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 22 ตำแหน่ง 54 อัตรา ดังนี้

 1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกศิลปะ 1 อัตรา
 2. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
 3. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
 4. ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 6. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา
 7. ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
 8. ผู้ช่วยนักผังเมือง 1 อัตรา
 9. ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 1 อัตรา
 10. ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1 อัตรา
 11. ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา 2 อัตรา
 12. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 13 อัตรา
 13. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
 14. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
 15. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 อัตรา
 16. ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1 อัตรา
 17. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 2 อัตรา
 18. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 2 อัตรา
 19. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล 3 อัตรา
 20. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 3 อัตรา
 21. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2 อัตรา
 22. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน

 1. ระดับปริญญาตรี (4 ปี) อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
 2. ระดับปริญญาตรี (5 ปี) อัตราค่าตอบแทน 15,800 บาท/เดือน
 3. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือน
 4. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อัตราค่าตอบแทน 10,840 บาท/เดือน
 5. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน

บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

 1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  คุณวุฒิ ปวช. อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน

ประเภทผู้มีทักษะ จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้

 1. นายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
 2. นายท้ายเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
 3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 4 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน
 4. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน
 5. พนักงานวิทยุสื่อสาร 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน
 6. ช่างกลเรือ 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา

 1. คนงานทั่วไป 11 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน
 2. นักการภารโรง 1 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

พนักงานจ้างทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

 1. คนงานทั่วไป  3 อัตรา
  อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/เดือน

ตำแหน่ง: รวม82อัตรา,ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป,ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน,ผู้ช่วยนิติกร,ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์,ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ,ผู้ช่วยนักผังเมือง,ผู้ช่วยบรรณารักษ์,ผู้ช่วยนักสันทนาการ,ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว,ผู้ช่วยนายช่างโยธา,ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ,ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ,ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล,ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานวิทยุสื่อสาร
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา*,ปวส.ทุกสาขา*,ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 9,000-15,000
อัตราว่าง: 82
ปฏิบัติงานที่: สงขลา ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com
วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา :ตนเอง  
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้ ให้ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0 7430 3105


ดาวน์โหลดไฟล์ สอบท้องถิ่น อบจ.สงขลา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares
 •  
  3
  Shares
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น