แชร์
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สอบท้องถิ่นสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างแล้ว

ความคืบหน้าสอบท้องถิ่น เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

ก.กลาง สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ที่ มท 0809.3/ว 10 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เรื่อง การสำรวจตำแหน่งและอัตรว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึง ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต. จังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามที่จังหวัดได้รายงานกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเืพ่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เพื่อบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่ว่างนั้น

ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติให้แจ้งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งต่งๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ให้จังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ได้ขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 แต่ยังไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งว่างและยังไม่เคยขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้

1. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์จะดำเนินการสรรหาในตำแหน่งที่นอกเหนือจากตำแหน่งใน “บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยการรับโอน ย้าย หรือสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน (จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ) ให้สามารถดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี

2. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ประสงค์จะดำเนินการสรรหาตามข้อ 1 โดยประสงค์ ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งที่ว่างให้จัดส่ง “คำร้องให้ กสถ. เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน” โดยให้ระบุชื่อตำแหน่ง (กรณีเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วยให้ระบุสาขาวิชาเอกที่ต้องการด้วย) เลขที่ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่ประสงค์ให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันตามแบบคำร้องขอฯ ให้จังหวัด จำนวน 2 ชุด (เก็บไว้ที่จังหวัด 1 ชุด ส่งให้ กสถ. 1 ชุด) และให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลในภาพรวมของทั้งจังหวัดตามแบบสำรวจข้อมูลฯ และแบบคำร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ส่งให้สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

ตำแหน่ง: สำรวจตำแหน่งและอัตราว่างแล้ว
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน สอบท้องถิ่น :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร สอบท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2561 – 26 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น

แผนที่ ประกาศ 1 |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สอบท้องถิ่น

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  3
  Shares
 •  
  3
  Shares
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น