แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – |เปิดรับสมัคสอบตำรวจ 6,000 อัตรา จริงหรือมั่ว??

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบตำรวจ 6,000 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. ขณะนี้ เท่าที่พบ เข้าใจว่าคนที่เผยแพร่อ่านบันทึกข้อความไม่จบ อ่านเพียงท่อนแรกซึ่งเป็นเพียงการอ้างอิงเรื่องเดิม เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำรวจ 6,000 อัตรา เมื่อที่แล้ว (2558) ซึ่งโดยมากมักจะลงเพียงหน้าเดียว ท่านลองคลิกและดาวน์โหลดจากลิงค์ https://iqepi.com/35973/ แล้วลองพิจารณาดูจะพบว่าใจความสำคัญของหนังสือฉบับนั้น คือย่อหน้าสุดท้ายของหน้าแรกและหน้าถัดไป ซึ่งหมายความว่า..

“ยังไม่มีการเปิดรับสมัคสอบตำรวจ 6,000 อัตราแต่อย่างใด”

เพียงแต่เป็นข้อหารือเกี่ยวกับการสอบครั้งก่อนที่มีอัตรว่างถึง 180 อัตรา แต่มีผู้สอบผ่านเพียง 5 อัตราเท่านั้น จึงให้แต่ละศูนย์ฝึกฯ สำรวจอัตรากำลัง เพื่อจะนำไปพิจารณาจัดสอบโดยใช้กรอบอัตรากำลังเดิม 180 – 5 = 175 อัตรา ก็คือกรอบอัตราเดิม 180 อัตรา สอบผ่านเพียง 5 อัตรา เหลืออัตราว่างอีก 175 อัตรา และยังได้มีข้อเสนอให้กำหนดคุณสมบัติใหม่เปิดกว้างกว่าเดิม เพราะเหมือนว่าผู้สมัครจะติดปัญหากับการเป็นหรือไม่เป็นทหารกองประจำการ ทำให้ไม่เพียงแต่มีผู้สอบผ่านน้อย ผู้สมัครก็น้อยด้วยเช่นกัน จึงอาจจะตัดเรื่องการเป็นทหารกองประจำการออก เพื่อให้มีผู้มีสิทธิ์สมัครสอบมากขึ้น

หากจะมีก็จะเป็นการ “เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการตำรวจสายครูฝึก 175 อัตรา” ตามเนื้อหาของหนังสือฉบับนี้

ตำแหน่ง: เปิดรับสมัคสอบตำรวจ 6,000 อัตรา จริงหรือมั่ว??
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
แหล่งที่มา: https://iqepi.com/35973/

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – |สำรวจความต้องการกำลังพล เตรียมเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

จากการสอบตำรวจ 6,000 อัตราครั้งที่ผ่านมา มีผู้สอบผ่านได้บรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) เพียง 5 อัตรา แต่อัตราว่างเปิดไว้ 180 อัตรา ทำให้อัตราว่างเหลือ 175 อัตรา จึงทำการสำรวจพร้อมเสนอเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้สมัครสอบตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) โดยไม่ต้องเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการพื้นที่ต่างๆ เปิดกว้างให้บุคคลภายนอกมีโอกาสสมัครสอบเพิ่มมากขึ้น และกำหนดให้ต้องทดสอบร่างกายเช่นเดียวกับการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) และยังไม่จบ หากสอบผ่านสองด่านแล้วต้องเข้ารับการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 หลักสูตร

—————————-

เรื่องขอทราบข้อมูลความต้องการกำลังพล ระดับชั้นประทวน กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่ครูฝึก)

1. ตามหนังสือ สกพ. ด่วนที่สุด ที่ 0009.161/6729 ลง 17 ก.ค. 58 แจ้งบันทึกสั่งการ ตร. ลง 16 ก.ค. 58 ท้ายหนังสือ สกพ. ส่วนที่สุด ที่ 0009.161/6630 ลง 15 ก.ค. 58 อนุมัติให้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก และการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.) หรือชั้นประทวน จำนวน 6,000 อัตรา แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม นสต. จำนวน 5,000 อัตรา กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน จำนวน 885 อัตรา และกลุ่มงานเทคนิคจำนวน 115 อัตรา โดยมอบหมายให้ บช.ศ. เป็นผู้รับผิดชอบในการพิจารณาดำเนินการตามแนวทางที่ ตร.อนุมัติ โดยให้ประสานกับ สกพ. และ หน่วยงที่เกี่ยวข้อง

2. ตามข้อ 1 กลุ่มงานอำนวยการและนับสนุน จำนวน 885 อัตรา แบ่งเป็น

2.1 ทำหน้าที่อำนวยการ จำนวน 705 อัตรา

2.2 ทำหน้าที่ครูฝึก จำนวน 180 อัตรา

3. สำหรับกลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน (ทำหน้าที่ครูฝึก) จำนวน 180 อัตรา ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ (ตามไฟล์แนบ)
4. จากการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตามข้อ 2.2 ปรากฎว่า มีผ่านการสอบแข่งขันและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) จำนวนเพียง 5 อัตรา ทำให้มีอัตราเหลืออู่อีกจำนวน 175 อัตรา บช.ศ. (บก.ฝรก.) เห็นว่า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาขาดแคลนข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) ของศูนย์ฝึกฯ ต่างๆ จึงควรดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้า ราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) ในครั้งที่ผ่านมา จำนวน 175 อัตรา เพื่อจัดสรรให้กับ บก.ฝรก. และ ศฝร. ต่างๆ และให้ปรับปรุงแก้ไขแนวทางการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ตามไฟล์แนบ

4.1 ควรยกเลิกคุณสมบัติ ตามข้อ 3 ในส่วนของการเป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการพื้นที่ต่างๆ ซึ่งทำให้เป็นการจำกัดจำนวนผู้สมัคร แต่ควรเปิดกว้างให้บุคคลภายนกทั่วไปสามารถสมัครสอบแข่งขันได้ และเพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นครูฝึกสอน ควรกำหนดให้ต้องผ่านการทดสอบร่างกายเช่นเดียวกับการรับสมัครและคัดเลือก บุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็้นข้าราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ (นสต.)

4.2 เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูฝึกได้อย่างเหมาะสม ควรให้ผู้ผ่านการสอบเข้ารับการฝึกอบรมก่อนการปฏิบัติหน้าที่ใน 3 หลักสูตร ดังนี้

(1) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการ ตำรวจชั้นประทวน (กอป.) ให้ดำเนินการฝึกอบรมตามหน่วยต่างๆ

(2) หลักสูตรครูฝึก ให้ดำเนินการฝึกที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ต่อจากการฝึกอบรมหลักสูตร กอป.

(3) หลักสูตรสำหรับผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน เพื่อให้มีสิทธิรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำ หน้าที่ปกครองโรงเรียน (พ.ร.ด.) ให้ดำเนินการฝึกที่ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย) อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ต่อจากการฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึก

5. ตามข้อ 4 เพื่อเป็นข้อมูลในการนำเรียน ตร.(ผ่าน สกพ.) ขอรับการสนับสนุนอัตราข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก) จึงประสานมายังท่านเพื่อสำรวจว่ายังคงมีความต้องการกำลังพลดังกล่าวอยู่หรือ ไม่ รวมทั้งขอให้พิจารณามีความเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติตามที่ บช.ศ.(บก.ฝรก.)เสนอ ว่าเหมาะสมหรือไม่ หรือเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมประการใด กรุณาแจ้งให้ กส.ทราบ ภายในวันที่ 26 ส.ค. 59

ตำแหน่ง: สำรวจความต้องการกำลังพล เตรียมเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (ทำหน้าที่ครูฝึก)
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – |บน.ช. ออกข้อบังคับ ห้ามมอเตอร์ไซต์ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์ทางแยก กทม.

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ

พล.ต.ต.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รอง ผบช.น. (รับผิดชอบงานจราจร) กล่าวว่า จากกรณีที่มีรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนขับขี่ขึ้นไปบนสะพานข้ามทางแยกและอุโมงค์ ลอดทางแยกทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบและส่งผลต่อปัญหาการจราจร เนื่องจากบนสะพานหรืออุโมงค์ไม่ได้จัดช่องทางจราจรไว้สำหรับรถที่มีความเร็ว ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ฉะนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพกองบัญชาการตำรวจ นครบาล (บช.น.) จึงได้มีการออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร (ชั่วคราว) ว่าด้วยการห้ามรถบางชนิดและล้อเลื่อนลากเข็นเดินบนสะพานข้ามทางร่วมทางแยก และในอุโมงค์ลอดทางแยก พ.ศ.2559 โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก เพื่อควบคุมและบังคับใช้กฎหมายในสะพานข้ามแยกและอุโมงค์ลอดทางแยกสำหรับ สะพานข้ามแยกที่ห้ามเดินรถทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครมีทั้งสิ้น 39 สะพาน อาทิ สะพานข้ามแยกคลองตัน สะพานข้ามแยกอโศกเพชร สะพานข้ามแยกสามเหลี่ยมดินแดง สะพานข้ามแยกตึกชัย สะพานข้ามแยกประตูน้ำ สะพานข้ามแยกยมราช สะพานข้ามแยกไทยเบลเยียม สะพานข้ามแยกบางพลัด สะพานข้ามแยกวงศ์สว่าง และ สะพานข้ามแยกราชเทวี

นอกจากนี้ ยังออกข้อบังคับห้ามรถจักรยานยนต์วิ่งในอุโมงค์ลอดแยกทั่วพื้นที่กรุงเทพมหา นครทั้งหมด 6 อุโมงค์ ได้แก่ อุโมงค์วงเวียนบางเขน อุโมงค์พัฒนาการรามคำแหง 24 อุโมงค์ศรีอุดม อุโมงค์บรมราชชนนี อุโมงค์บางพลัด และอุโมงค์ท่าพระ เพราะที่ผ่านมาสะพานและอุโมงค์ข้ามแยกบางจุดยังไม่มีการออกข้อบังคับอย่าง เป็นทางการ ส่งผลให้ประชาชนฝ่าฝืนและเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไม่สามารถดำเนินการบังคับใช้ กฎหมายได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น บช.น.จำเป็นจะต้องมีการออกข้อบังคับเพื่อให้แนวทางการปฏิบัติมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับดังกล่าวจะเริ่มบังคับใช้นับตั้งแต่วันนี้ 30 มี.ค.เป็นต้นไป ซึ่งตนได้กำชับให้ ผบก.จร.และ รองผบก.น.1-9 ที่ดูแลงานจราจร สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรให้กวดขันจับกุมผู้กระทำผิดกฎข้อบังคับอย่าง เคร่งครัด หากฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นการกระทำความผิดฐานฝ่าฝืนเครื่องหมายบน พื้นที่มีอัตราโทษปรับตั้งแต่ 500-1,000 บาท

ตำแหน่ง: บน.ช. ออกข้อบังคับ ห้ามมอเตอร์ไซต์ขึ้นสะพานลอดอุโมงค์ทางแยก กทม.
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น

แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -ไม่กำหนด |ข้อเท็จจริงสอบตำรวจ 5,000 อัตรา ปี 2559

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบ 5,000 อัตรา

สืบเนื่องจากมีผู้ติดตามท่านหนึ่งได้ส่งไฟล์ภาพบันทึกข้อความ เกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ 2559 และสอบถามว่าจะรับนสมัครสอบเมื่อไร

เมื่อผมดูบันทึกข้อความดังกล่าวแล้วก็จำได้คลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อน แล้วจึงลองค้นหาดูก็ค้นพบความจริง บันทึกข้อความดังกล่าวผมก็เคยได้แจ้งให้ท่านที่ติดตามทราบแล้ว ลองดูคลิกที่นี่ และเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเห็นมีการแชร์กันในขณะนี้มากมาย ขอเรียนชี้แจงดังนี้นะครับ

ข้อเท็จจริง

บันทึกข้อความดังกล่าว เป็นการเตรียมพร้อมเปิดรับสมัครสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ ซึ่งก็ได้เปิดและปิดรับสมัครสอบไปเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 (ปีที่แล้ว) เข้าใจว่าเห็นปี 2559 จึงสำคัญผิดคิดว่าเปิดรับสมัครสอบปี 2559 ซึ่งจริงๆ แล้วเป็น “ปีงบประมาณ 2559” ครับ คลิกดูได้ที่นี่

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กองบัญชาการศึกษา กองการสอบ ดำเนินการรับสมัครสอบในขณะนี้ มีดังนี้

 • รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร 500 อัตรา พ.ศ. 2558 บช.ศ., ภ.1, ภ.4, ภ.5, ภ.8 และ บช.ตชด. (รับเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนอยู่แล้ว) รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2558
 • รับสมัครพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2559 [รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2559] ศชต. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2559

ยังไม่มีการรับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หรือนายสิบตำรวจ หรือนักเรียนนายสิบตำรวจ 5,000 อัตรา

ตำแหน่ง: ข้อเท็จจริงสอบตำรวจ 5,000 อัตรา ปี 2559
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
สมัครออนไลน์ |

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น