แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

คัดลอกลิงค์เรื่องนี้

“สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-18 ก.พ. 2561 รวม 8 อัตรา

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน

ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงาน

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 1. ตำแหน่ง นิติกร
  จำนวน
  3 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางนิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางนิติศาสตร์

 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สอบสวน
  จำนวน
  2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ขั้นเนติบัณฑิตของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา หรือ
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
  3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางนิติศาสตร์

 3. ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานวิจัย)
  จำนวน
  1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การบริหาร การศึกษา สังคมศษสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ โดยต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาโทหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์ หากมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในองค์กรหรือสถาบันการศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 4. ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานบริหารพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ) จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการจัดการเอกสารและจดหมายเหตุ สาขาวพิพิธภัณฑ์ศึกษา ประวัติศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านพิพิธภัณฑ์และบรรณารักษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 5. ตำแหน่ง นักวิชาการ (งานวิเทศสัมพันธ์)
  จำนวน
  1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ การบริหาร การศึกษา สังคมศาสตร์ กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ หากมีทักษะการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน) ในระดับดีมาก โดยมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ IELTS ไม่น้อยกว่าระดับ 6 หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษในสถาบันอื่นที่มีหลักฐานแสดงการรับรองว่าเป็ฯคะแนนระดับเดียวกันจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. เงินเดือนที่จะได้รับ

 1. อัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เงินเดือน 19,500 บาท
 2. อัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เงินเดือน 22,750 บาท

4. การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ombudsman.job.thai.com

ตำแหน่ง: นิติกร,เจ้าหน้าที่สอบสวน,นักวิชาการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท
อัตราเงินเดือน: 19,500-22,750
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 ก.พ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

คลิกที่นี่เพื่อค้นหาคู่มือ/หนังสือเตรียมสอบสำหรับ : สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ใส่ความเห็น