ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-3945 คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือเตรียมสอบ

ประกอบด้วย

    เนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบ

–  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
– ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
–  หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
–  ความรุ้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคคล
–  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)
–  การบริหารงานบุคคล
–  ความรู้เกี่ยวกับการบริหางานทรัพยากรบุคคล
–  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
–  เจาะข้อสอบแนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคล
–  เจาะข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ. 2553
–  เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2 ชุด
–  พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550
–  เจาะข้อสอบ พรบ. สถาบันพัฒนศิอป์

 
    ราคา พิเศษ 250 บาท
จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.