loader-image

BC-4041 คู่มือ + ข้อสอบพนักงานคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครอง

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ
เจ้าพนักงานธุรการ
สำนักงานศาลปกครอง

ข้อสอบเป็นอัตนัย (ข้อเขียน)
ประกอบด้วย

     –  ความรู้เกี่่ยวกับกฎหมายมหาชน
–  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง
–  ข้อสอบกฎหมายปกครอง
–  ข้อสอบกฎหมายมหาชน

–  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     –  พระราชบัญญัตติวิธปีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  และที่แก้ไชถึงฉบับที่่ 2
      –  พระราชบัญญัึติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่ พ.ศ. 2539
–  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่่

     –  เจาะข้อสอบกฎหมายมหาชน
–  เจาะข้อสอบรวม

 

   ราคา พิเศษ 250 บาท
    จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.