ระบบจะให้ท่านยืนยันการสมัครในหน้าต่างถัดไปและส่งลิงค์ยืนยันอีกครั้งไปที่อีเมล์ที่สมัคร
ลดราคา!

เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ปี 65 BC-37177

250.00 ฿290.00 ฿

ล้างค่า
รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

เจาะข้อสอบ ภาค ก. ก.พ. ปี 65 BC-37177

รูปเล่ม : เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

**วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการคิดคำนวณและด้านเหตุผล

*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                         

*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                

*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                      

*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 4.                                                            

*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 5.                                                                 

*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 6.                                                                 

*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 7.                                                           

*เจาะข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 8.                                                                

**วิชาภาษาไทย ด้านความเข้าใจภาษาและด้านการใช้ภาษา

*การเรียงข้อความ (การเรียงลำดับข้อความ)                                                                        

*การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ (การเติมคำลงในช่องว่าง)                                                  

*การอ่านจับใจความสำคัญ                                                                                         

*การสรุปความและตีความจากบทความ                                                                          

*ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา (การใช้คำฟุ่มเฟือย)                                                

*ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 1.                                                       

*ประโยครัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา รูปแบบที่ 2.                                                          

*สำนวน สุภาษิต คำพังเพย                                                                                                  

*การใช้ภาษาไม่รัดกุม (ฟุ่มเฟือย)                                                                                

*การใช้คำไม่ถูกต้อง                                                                                                

*การใช้คำราชาศัพท์                                                                                                

*การเติมคำลงในช่องว่าง                                                                                          

*การสะกดคำ                                                                                                        

*วิชาภาษาอังกฤษ

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Structure                                                                                       

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Conversation                                                                         

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Vocabulary                                                                           

*เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ Reading  Comprehension                                                           

*เจาะข้อสอบ การอ่านจดหมาย (Letter )                                                                        

**วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*เจาะข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3.

พ.ศ. 2562                                                                                                               

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                   

*เจาะข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                           

**หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฎิบัติหน้าที่ราชการ                                                             

*เจาะข้อสอบ หน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ                                         

*เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539                                      

*ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ   

 

 

 

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.