ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-091 เจาะข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน

120.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

1.  แนวข้อสอบ การเคหะแห่งชาติ
2.  แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3.  แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
พ.ศ. 2532
4.  แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5.  แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ชุดที่  1
6.  แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมขน ชุดที่  2
7.  แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน ชุดที่  3

ราคา พิเศษ 120 บาท

จัดทำโดย    ดร สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง
  สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.