loader-image

BC-080 คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน การเคหะแห่งชาติ

200.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

1.  การเคหะแห่งชาติ
        –  ประวัติ
–  วิสัยทัศน์
–  บทบาท
–  แผนงาน
–  เป้าหมาย
–  กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของรัฐบาล
2.  นักพัฒนาชุมชน
        –  ความรู้เบื้องต้นเรื่องการพัฒนาชุมชน
–  ความหมายของการพัฒนา แนวคิด และวิวัฒนาการ
–  กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพัฒนา
–  ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีการพัฒนา
–  ปรัชญา อุดมการณ์ของการพัฒนาชุมชน
–  แนวคิดและความหมายของชุมชนและการพัฒนาชุมชน
–  หลักการพัฒนาชุมชน
–  โครงการพระราชดำริกับการพัฒนายั่งยืน
–  การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
3.  พรบ. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
        –  พรบ. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
–  พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
–  พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
–  พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
–  พรบ. ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537
4. 
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
        ฉบับที่ 10

ราคา พิเศษ 200 บาท

จัดทำโดย    ดร. สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง
สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.