loader-image

BC-4249 คู่มือ+ ข้อสอบ พนักงานบริหารงานทั่วไป การเคหะแห่งชาติ

250.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ
พนักงานบริหารงานทั่วไป

         การเคหะแห่งชาติ


ประกอบด้วย

–  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
–  บทบาทการบริหารงานสำนักงาน
–  โครงสร้างองค์การของสำนักงาน
–  หน้าที่ในการจัดระบบและวิธีปฏิบัติงาน
–  กระบวนการปรับปรุงระบบงาน
–  เครื่องมือปรับปรุงระบบงาน
–  การบริหารงานเอกสาร
–  ระบบการจัดเก็บเอกสาร
–  การควบคุมและการออกแบบฟอร์ม
–  การเขียนรายงานการประชุม
–  การควบคุมและการกำหนดมาตรฐานงานสำนักงาน
–  การจัดระบบงาน
–  การบริหารธุรกิจทั่วไป
–  การบริหารทรัพยากรมนุษย์
–  การวางแผน
–  การบริหารจัดการภายในองค์การ
–  ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัสดุ
–  การเก็บรวบรวมข้อมูล
–  การควบคุมงาน
–  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
–  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
–  เจาะข้อสอบงานบริหารงานทั่วไป 2 ชุด

 

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.