loader-image

BC-269 คู่มือ+ข้อสอบ ความรอบรู้ (สังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา)

240.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

-ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-คณะรัฐมนตรีปัจจุบัน
-นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
-วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
-พระราชบัญญัจิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2546

-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547
-พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
-พระราชบัญญัติการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
-พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

     ราคา พิเศษ 240 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.