ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-269 คู่มือ+ข้อสอบ ความรอบรู้ (สังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา)

240.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

ประกอบด้วย

-ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-คณะรัฐมนตรีปัจจุบัน
-นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
-วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
-พระราชบัญญัจิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2546

-พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2547
-พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
-พระราชบัญญัติการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
-พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551

     ราคา พิเศษ 240 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.