loader-image

BC-4300 คู่มือ+ข้อสอบ นักวิชาการ (นโยบายและแผน) สนง.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ
 นักวิชาการ(นโยบายและแผน)
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เนื้อหาประกอบด้วย

   –  ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและการวางแผน
–  วิธีการวิเคราะห์นโยบาย
–  การวางแผน
–  การตัดสินใจ
–  โครงการ
–  แผนปฏิบัติการ
–  แนวทางการบริหารงานแผนงาน/โครงการ
–  ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
–  องค์ประกอบของแผนงาน
–  การดำเนินงานตามแผน
–  การประเมินผลแผนงานและโครงการ
–  ประเภทของการประเมินผลโครงการ
–  กระบวนการประเมินผล
–  การจัดทำแผนกลยุทธ์
–  การจัดทำโครงการ
–  การเขียนโครงการ
–  การติดตามและประเมินผล
–  การจัดทำโครงการประเมินผล
–  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
–  การเขียนรายงานการประเมินผล
–  การวิเคราะห์โครงการ
–  การประเมินผลการปฏิบัติงาน
–  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
–  เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน  ชุดที่่ 1
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่  2
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่ 3
– เจาะข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่่ 4
–   แนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่่ 1
–   แนวข้อสอบภาคสนาม ชุดที่่ 2

   
ราคา พิเศษ 270 บาท

   จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการ สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.