loader-image

BC-4225 คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน การเคหะแห่งชาติ

270.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือ + ข้อสอบ

    นักจัดการงานทั่วไป
    สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกอบด้วย

–  ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
–  พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
–  พระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551
   –  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะของเครื่องหมายมาตรฐานสำหรับแสดงกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2549
–  กฎกระทรวงกำหนดลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2550
–  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2556
–  แผนพัฒนากฎหมายของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประจำปี 2553

  ความรู้เกี่ยวกับโครงการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
–  ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชน
 –  เจาะข้อสอบแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
  –  แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
–  เจาะข้อสอบหลักการบริหารงาน 2 ชุด
  –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ สมอ.
–  เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511
–  เจาะข้อสอบพ.ร.บ. การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551


ราคา พิเศษ 270 บาท

จัดทำโดย    ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.