loader-image

BC-306 คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ประกอบด้วย

วิชาความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ
-พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543
⇔แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม
-พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
⇔แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
-ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
-ระเบียบ ประกาศ คำสั่งของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
-ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
⇔แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
-สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
-สรุปกฎหมายอาญา
-สรุปกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-สรุปกำหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
-พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แนวข้อสอบข้าราชการพลเรือน

ราคา พิเศษ 260 บาท

 จัดทำโดย…….สถาบัน The Best Center

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.