loader-image

BC-247 คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกระดับ)

230.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกระดับ)

   ครบทุกเนื้อหา

วิชาความสามารถทั่วไป
  ∇ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ ใช้ความคิดรวบยอดทาวคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณและข้อมูลต่างๆ
  ∇ความ สามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหา ข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
วิชาภาษาไทย
  ∇ความ เข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย
การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

ประกอบด้วย

♦ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปทางด้านคำนวณ
»เงื่อนไขทางภาษา
  »เงือนไขทางสัญลักษณ์
»อนุกรมและเลขเรียงลำดับ
»คณิตศาสตร์พื้นฐาน
»คณิตศาสตร์เหตุผล
»สถิติ กราฟ และการวิเคราะห์ข้อมูล
»การสรุปความ
»อุปมาอุปมัย
»การจัดเข้าพวกและพวกไม่เข้าพวก
»คำตรงข้ามและการหาตัวกลาง
»สรุปความสั้น-ยาว
ภาคภาษาไทย
»การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำเติมลงในช่องว่าง
  »การเรียงข้อความ พร้อมแนวข้อสอบ
»การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง รัดกุมตามบริบทและความหมาย
»การสรุปความและการตีความ
»หลักการทำข้อสอบตีความ
»แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความสั้น
»แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความยาว
»แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1
»แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2ราคา พิเศษ 230 บาท

   จัดทำโดย  สถาบัน The Best Center

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์
Cart
Your cart is currently empty.