ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-246 เจาะเกราะ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (ระดับ ปวช., ปวส.)

200.00 ฿

คำอธิบาย

แชร์

 เจาะเกราะ ภาค ก.
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ระดับ ปวช.,ปวส.)

  ครบทุกเนื้อหา
เจาะแนวข้อสอบพร้อมอธิบายเทคนิคการตอบที่เข้าใจง่าย

ประกอบด้วย
วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
(100 คะแนน)

     ◊ อุปมาอุปไมย
     ◊ สรุปความเชิงตรรกศาสตร์
การอ่านข้อความจากตาราง
ลำดับอนุกรม
เงื่อนไขสัญลักลักษณ์
คณิตศาสตร์ทั่วไป
 ⇒วิชาภาษาไทย (100 คำแนน)
การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
การเรียงลำดับข้อความ
การอ่านบทความยาว
การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
การอ่านบทความสั้น
การเติมคำในช่องว่าง

เหมาะสำหรับ
  การ เตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทุกหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม อาทิ ก.พ., ปลัดอำเภอ, อบต.เทศบาล กทม., นายสิบตำรวจ, นายร้อยตำรวจ, สตง., สรรพากร, กรมราชทัณฑ์, นิติกร 3 ฯลฯราคา พิเศษ 200 บาท

   จัดทำโดย   สถาบัน The Best Center

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.