loader-image
ลดราคา!

เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 65 BB-226

250.00 ฿290.00 ฿

รหัสสินค้า: ไม่ระบุ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

เจาะข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมศุลกากร ปี 65 BB-226

รูปเล่ม :เข้าเล่มไสกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากรที่ชอบออกข้อสอบ

*ความรู้เกี่ยวกับทุกเรื่องเกี่ยวกับศุลกากร                                                                                     

*สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี ของส่วนราชการกรมศุลกากร                                        

*ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. กรมศุลกากร                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ                                                                                        

*สาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  2551                                        

*สาระสำคัญของพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                 

*สาระสำคัญของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*สาระสำคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539                            

*ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2563                                                              

*แนวข้อสอบ  ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ                                                                              

*แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมศุลกากร 70 ข้อ                                                       

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคล และความรู้
*ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ     28 ข้อ                           

*รวมแนวข้อสอบกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ร.บ. ระเบียบและกฎอื่นๆ 48  ข้อ                                                                      *แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ วินัย จรรยาบรรณของข้าราชการ และจรรยาข้าราชการกรมศุลกกากร

*รวมแนวข้อสอบแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565  36 ข้อ                           

*รวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบ  แผนปฏิบัติการราชการ                                                     

*รวมแนวข้อสอบ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556  และพ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม                                   

*รวมข้อสอบ 300 กว่าข้อ       

Facebook Comments
สมัคร งาน สอบ ก.พ. ภาค ก. งานราชการ สอบ ก.พ. ภาค ก. รับสมัคร สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 2557 สอบ สอบ ก.พ. ภาค ก. 57 สอบ ก.พ. ภาค ก. เปิดสอบ

รวมแนวข้อสอบ แจกฟรี!! ภาค ก. ก.พ. คลิกที่นี่!! new

สนใจหนังสือคู่มือ ภาค ก. ก.พ. หรือ

คอร์สติวเข้ม ภาค ก. ก.พ. หรือ

DVD+ชุดคู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.

ที่จัดทำโดย.. The Best Center คลิกที่นี่

โทรสอบถาม Tel: 0-2318-6868,081-4969907 หรือ Line ID: @thebestcenter


แชร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รูปแบบสินค้า

,

Cart
Your cart is currently empty.