ส่วนลดพิเศษ 10% บริการส่งด่วนฟรี หาเจอทุกเล่ม บริการส่งหนังสือตามสั่ง บริการเก็บเงินปลายทาง

BC-2634 ชุดปราบเซียนคณิตศาสตร์ ภาค ก. ก.พ.

260.00 ฿

รายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์

ชุดปราบเซียนคณิตศาสตร์
   ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

     ใน เล่มเป็นการเจาะแนวข้อสอบทุกรูปแบบที่เกี่ยวกับการสอบภาค ก ก.พทางด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ว่าในเชิงคณิตศาสตร์ กราฟ การสรุปความ การใช้เหตุผล
   
ประกอบด้วย

          –  เจาะข้อสอบเรื่อง ค.ร.น. และ ห.ร.ม.
–  เจาะข้อสอบเรื่องอนุกรม
–  เจาะข้อสอบเรื่องร้อยละ
–  เจาะข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น
–  เจาะข้อสอบเรื่องบัญญัติไตรยางค์ผกผัน
–  เจาะข้อสอบเรื่องการสรุปความจากข้อความที่่ให้มา
–  เจาะข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ และแผนภูมิ
–  เจาะข้อสอบเรื่องคณิตศาสตร์เหตุผล
–  เจาะข้อสอบสมการและอสมการ
–  เจาะข้อสอบเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์
–  รวมข้อสอบชุดที่ 1
–  รวมข้อสอบชุดที่ 2

– รวมข้อสอบชุดที่ 3
– รวมข้อสอบชุดที่ 4
–  เจาะข้อสอบเรื่องระยะห่างระยะเสา และจำนวนเสา
–  เจาะข้อสอบเรื่องเส้นทะแยงมุม และเส้นสัมผัสร่วม
–  เจาะข้อสอบเรื่องค่าเฉลี่ย
– เจาะข้อสอบเรื่องผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน
–  เจาะข้อสอบเรื่องการเปลี่่ยนมาตรา
–  เจาะข้อสอบเรื่องของผสม
–  เจาะข้อสอบเรื่องอายุ
–  เจาะข้อสอบเรื่องอัตราส่วน สัดส่วน
–  เจาะข้อสอบเรื่องการแจกบัตรอวยพรและสัมผัสมือ
–  เจาะข้อสอบเรื่องอัตราเร็ว (กระแสน้ำ รถยนต์ รถไฟ)
–  เจาะข้อสอบเรื่ืองค่าเฉลี่ยผลบวกและผลต่างของเลข 2 จำนวน
–  เจาะข้อสอบเรื่องนาฬิกา
–  เจาะข้อสอบเรื่องกำไร-ขาดทุน

 

     ราคา พิเศษ 260 บาท

    จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

Facebook Comments

แชร์
Cart
Your cart is currently empty.